03 mei 2017 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving

Boete voor ontbreken vakbekwaamheidsdiploma’s afgewend

Vanaf 1 juli 2020 moet in elk bedrijf een beheerder zijn met een vakbekwaamheidsdiploma/certificaat voor de diergroep die het bedrijfsmatig houdt. Tot die tijd geldt er een overgangstermijn voor bedrijven die op 1 juli 2014 al bestonden, maar die wordt lang niet altijd gehonoreerd, zo blijkt uit het relaas van een tuincentrum dat bij Dibevo voor hulp aanklopte.

Vakbekwaamheid huisdieren

Het tuincentrum kreeg van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een zogeheten ‘last onder dwangsom’ opgelegd van 1250 euro omdat het niet aan de eisen van de overgangsregeling zou voldoen. Dit zou betekenen dat het bedrijf per 1 augustus 2017 zou moeten voldoen aan de vakbekwaamheidseisen in het Besluit houders van dieren. Zo niet, dan zouden alle dieren de winkel uit moeten.

Twistpunt

Het twistpunt zat hem in de startdatum van de dierenafdeling. Het tuincentrum zelf bestaat weliswaar langer dan 2014, maar de dierenafdeling is na die datum gestart en valt daardoor binnen de overgansgregeling, zo was de redenering van het tuincentrum. De juristen van RVO en die van het tuincentrum waren al druk met elkaar in discussie over de interpretatie van de (niet waterdichte) tekst waarin de overgangsregeling wordt beschreven, toen de eigenaar besloot toch maar even navraag bij Dibevo te doen.

Onredelijke eis

Op dat moment was er al flink wat correspondentie heen en weer gegaan tussen de partijen. Vast stond echter dat het voor het tuincentrum onmogelijk zou zijn om nog voor 1 augustus 2017 een erkende opleiding te vinden, zich ervoor in te schrijven én de benodigde opleiding(en) af te ronden. Een onredelijke eis, vond Dibevo.

Praktische oplossing

In plaats van juridisch getouwtrek gaf Dibevo de voorkeur aan een praktische en efficiënte oplossing. In overeenstemming met het tuincentrum en de RVO heeft Dibevo ervoor gezorgd dat de termijn waarin alsnog aan de vakbekwaamheidseis moet worden voldaan, ruim werd opgeschoven. Zo kreeg het bedrijf toch voldoende tijd om de benodigde diploma’s te regelen.

Ook hulp nodig?

Kamp je met soortgelijke problemen als het tuincentrum uit dit artikel? En ben je lid van Dibevo? Schakel dan gratis onze hulp in.