22 mei 2024

checkjestageplek.nl: nieuw informatiepunt voor leerbedrijven mbo-stages

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de website checkjestageplek.nl gelanceerd. Het is een informatiepunt om leerbedrijven te helpen hun mbo-stages optimaal in te richten.

Stage

Met circa 250.000 erkende leerbedrijven die mbo-stages en -leerwerkplekken aanbieden, speelt het bedrijfsleven een cruciale rol bij de opleiding van jonge vakmensen. In de praktijk gaat dat goed, maar het kan altijd beter, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland.

Daarom hebben de ondernemersorganisaties vorig jaar samen met onder andere het ministerie van OCW, SBB en de MBO Raad hun handtekening gezet onder het Stagepact mbo. Daarin is onder meer afgesproken dat partijen zich inzetten om de begeleiding van mbo-studenten te verbeteren en stagediscriminatie tegen te gaan.

De website haakt daarop in en biedt leerbedrijven tools, tips, goede voorbeelden en praktijkverhalen om hun stages nog beter te maken. De komende tijd wordt de site verder aangevuld en uitgebreid.