25 juni 2021 | Dossier: Personeel,

Cao Dibevo algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een algemeen verbindendverklaring (AVV) afgegeven voor de Dibevo-cao. AVV betekent dat de cao van toepassing is op iedere arbeidsovereenkomst die valt onder de werkingssfeer van deze cao. Met andere woorden: de cao geldt voor de volledige bedrijfstak, dus ook voor werkgevers die geen lid zijn van Dibevo.

Cao Dibevo

De cao loopt ongewijzigd door tot en met 31 maart 2022. Eerder al werd het definitief percentage cao-loonsverhoging bekend gemaakt. 

Download de Dibevo-cao


Meer informatie over de collectieve arbeidsovereenkomst voor dierenspeciaal-, aquarium- en hengelsportzaken vind je in het Kenniscentrum.