Cao voor dierenspeciaalzaken

Na moeizame onderhandelingen waarbij gesprekspartner FNV vroegtijdig afhaakte, heeft Dibevo met vakbond CNV toch een deal kunnen sluiten over de arbeidsvoorwaarden. Het resultaat is een nieuwe cao voor dierenspeciaalzaken met onder andere een ruimere scholingsregeling, een oplossing voor mantelzorgers en een regeling voor toeslagen op zon- en feestdagen.

Cao Dibevo - dierenspeciaalzaak, hengelsportzaken, aquariumspeciaalzaken

In de zomer van 2016 hervatte Dibevo de cao-onderhandelingen met FNV Handel en CNV Vakmensen. Die verliepen uiterst moeizaam en een akkoord leek verder weg dan ooit. Uiteindelijk koos FNV Handel ervoor om niet meer deel te nemen als gesprekspartner, waardoor alleen Dibevo en CNV Vakmensen aan de onderhandelingstafel overbleven. Uiteindelijk is er een mooie, complete deal uitgerold die redelijk uniek is in ‘retailland’ en waar beide partijen zich uitstekend in kunnen vinden. De looptijd van de nieuwe cao is 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.

Afgewogen pakket arbeidsvoorwaarden

Werkgevers geven aan dat de deal gezien de fragiele economische situatie een prima akkoord is. De economie trekt weliswaar aan, maar het MKB plukt daar nu nog niet de vruchten van. Ondanks het huidige beleid heeft Dibevo de vakbond ervan weten te overtuigen dat er binnen onze sector maar zeer beperkt ruimte is voor een stijging van de loonkosten.

Ondanks deze beperkte mogelijkheden hebben de partijen toch afspraken kunnen maken waar alle werknemers in de sector iets aan hebben. De lonen gaan na een periode van stilstand weer iets omhoog, jongeren worden eerder vakvolwassen beloond, de scholingsregeling is uitgebreid, er is een protocol voor mantelzorgers en de nieuwe cao houdt rekening met de duurzame inzetbaarheid van ouderen. Net zoals in andere sectoren hebben de partijen eindelijk afspraken kunnen maken over toeslagen op de zon- en feestdagen. Deze worden vanaf nu gehalveerd en mogen zowel in tijd als in geld worden uitbetaald.

Gemaakte afspraken

Dibevo heeft met CNV Vakmensen de volgende afspraken vastgelegd (pdf-document). Kort samengevat komt dat neer op het volgende:

  • De effecten van de afspraken onder het kopje loon en toeslagen gaan per 1 januari 2017 in.
  • Werknemers krijgen per die datum 1,25% salarisverhoging over het deel van het salaris dat binnen de tabel valt.
  • Werknemers in dienst in december 2016 krijgen een eenmalige uitkering van €150,- naar rato.
  • Iemand is vakvolwassen vanaf 22 jaar en niet meer vanaf 23 jaar.
  • Voor het uitrekenen van een uurloon kan gebruik worden gemaakt van de factor 164,66. (Het maandloon in de tabel gedeeld door 164,66 is het uurloon)
  • De toeslag voor zon- en feestdagen wordt gehalveerd.
  • De extra toeslag op een feestdag wordt in tijd verrekend en niet meer in geld.
  • De compensatie voor het verlies van de halvering van de toeslag wordt gebaseerd op het aantal gewerkte zon/feestdaguren in de periode 1 nov. 2015 – 1 nov. 2016. Die compensatie mag in tijd worden gegeven of een ophoging van het maandloon conform staffel.
  • De overige afspraken – tegemoetkoming in de kosten van opleiding, mantelzorg en duurzame inzetbaarheid – zijn straks te lezen in de cao.

Download de pdf voor een exacte beschrijving van de afspraken.

Cao-boekje

Het boekje met de aangepaste cao-tekst en loonschalen is inmiddels beschikbaar. Het cao-boekje is uitsluitend verkrijgbaar als een digitaal pdf-bestand.

Download het cao-boekje

Let op: hoger loon dan cao voor 20 en 21-jarigen

Als je 20 en/of 21-jarige medewerkers in dienst hebt, dan moet je extra goed opletten. Het wettelijk minimumloon heeft het cao-loon voor die leeftijden namelijk ingehaald. En het is nu eenmaal zo dat je ten minste het wettelijk minimumloon moet betalen.

Voorbeeld:
Het wettelijk minimumloon voor een medewerker van 21 jaar is per 1 juli 2017 €1330,60. Een verkoopmedewerker van 21 jaar in functiegroep II ontvangt volgens de cao € 1183,82. Deze werknemer moet in ieder geval een salarisverhoging van € 117,05 ontvangen om op het wettelijk minimumloon uit te komen.

In tabelvorm:
De bedragen in de gele cellen vallen dus onder het huidige wettelijk minimumloon. Medewerkers van 20 of 21 jaar die in die tabellen vallen, dien je dus het loon in het rode cellen te betalen.

  Wetteljk minimumloon Cao-loon
Tabel I II III IV V
20 jaar 1.095,80 1008,25 1036,90 1065,57 1104,27
21 jaar 1.330,60 1183,82 1217,47 1251,18 1290,59

Achtergronden

Bij de werkgevers in onze branche die onder de werkingssfeer van de cao vallen, zijn ongeveer 3700 personen werkzaam. Het grootste deel van de werknemers werkt in deeltijd. Je kunt je voorstellen dat Dibevo in de loop van een jaar veel vragen te verwerken krijgt die met arbeidsvoorwaarden en de cao te maken hebben. Dat varieert van: ‘Waarom is er eigenlijk een cao?’ tot: ‘Mag ik mijn medewerkers ook meer betalen dan er in de cao staat?’