Cao voor dierenspeciaalzaken

De meest recente cao voor dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken loopt tot 1 april 2022.

Cao dierenwinkels

De huidige cao is een verlenging van de cao die op 1 juli 2021 afliep. De inhoud van de cao is zo goed als ongewijzigd. Naast een paar tekstuele wijzigingen (een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid) is er ook een crisisartikel in de cao opgenomen. Dat crisisartikel maakt het mogelijk dat als er sprake is van een nationale crisis, werkgevers na melding dispensatie voor de cao kunnen krijgen.

De cao loopt door tot en met 31 maart 2022. Eerder al werd het definitief percentage cao-loonsverhoging bekend gemaakt. 

Naleving cao

Partijen hechten grote waarde aan naleving van de cao. Daarom wordt een eenvoudig meldsysteem opgezet, waarbij partijen melding kunnen doen over niet-naleving van de cao door werkgevers door tussenkomst van het sociaal fonds SFDN. Het fonds zal dan namens cao-partijen een onderzoek instellen. In de cao is daarvoor een kort protocol conform de lijn van artikel 30, het behandelen van geschillen, opgenomen.

Cao boekje Dibevo
Cao-boekje met loonschalen

Download hier het boekje met de aangepaste cao-tekst en loonschalen. Het cao-boekje is uitsluitend verkrijgbaar als een digitaal pdf-bestand.

Download het cao-boekje