Huisdieren in Nederland

Bijna de helft van de Nederlandse gezinnen heeft één of meer huisdieren. Het houden van huisdieren is daarom niet meer weg te denken uit de samenleving.

Jaarlijks vindt er in opdracht van Dibevo en NVG een onderzoek plaats onder 7.000 huishoudens. Door het onderzoek ontstaat een duidelijk beeld van de ontwikkelingen, veranderingen en/of verschuivingen die er plaatsvinden in de huisdierenbranche.

Met ingang van 2021 is het onderzoek wat anders is opgezet. I&O Research is nu de uitvoerder van het onderzoek en in vergelijking met eerdere edities is de vragenlijst aangepast en uitgebreid. Nieuw zijn de vragen over het effect van corona op het huisdierenbezit en de relatie tussen het houden van huisdieren en dierenwelzijn. De uitkomsten van de vernieuwde monitor zijn niet één-op-één te vergelijken met de uitkomsten van 2020 en eerdere jaren, met name waar het gaat over de ontwikkeling van het aantal huisdieren in ons land. Daarom zien Dibevo en NVG de cijfers uit dit onderzoek als een nieuwe nulmeting. 

Aantal huisdieren in Nederland
Percentage huishoudens in Nederland met één of meer huisdieren


Persberichten over het huisdierenonderzoek

De resultaten van het Dibevo-onderzoek worden jaarlijks samengevat in een persbericht. Hieronder vind je de persberichten over de laatste onderzoeksjaren.

Onderzoeksjaar Publicatiejaar Persbericht
2021 2022Nederlander vindt huisdier een goed medicijn tegen eenzaamheid

- - -
De persberichten hieronder zijn uitgevoerd door MarketResponse. De resultaten hiervan kunnen niet één-op-één vergeleken worden met de resultaten uit nieuwere onderzoeken die zijn uitgevoerd door I&O Research.

Onderzoeksjaar Publicatiejaar Persbericht
2020 2021Coronacrisis zorgt voor piek in huisdierbezit
2019 2020Nieuwe cijfers: meer dan 27 miljoen huisdieren in Nederland
2018 2019Consument laat zich minder verleiden tot impulsaankoop van huisdieren
2017 2018Consument nog te vaak onwetend over juiste verzorging van zijn huisdier
2016 2017Meer dan 4 miljoen huishoudens hebben één of meer huisdieren
2015 2016Siervissen in top-3 van meest gehouden huisdieren