14 februari 2024 | Dossier: Ledenvoordeel,

Dibevo Geschillencommissie: laagdrempelig en efficiënt

In 2019 heeft Dibevo haar lidmaatschap bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) opgezegd. De jaarlijkse kosten voor de SGC lagen rond de €12.000,- per jaar en voor ieder geschil kwam daar nog zo'n €1.500,- bij. Dat bedrag stond niet in verhouding tot het relatief lage aantal geschillen die ingediend werden. Daarom werd datzelfde jaar de Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdierensector in het leven geroepen. Met succes! Berekeningen laten zien dat het een flinke financiële besparing is geweest en de kwaliteit van de geschillenbeslechting hoog is gebleven.

Een geschil, hoe zat het ook alweer? De geschillencommissie is een laagdrempelig alternatief voor een duur en tijdrovend juridisch proces als je een conflict hebt met een klant. Zowel ondernemer, als huisdiereigenaar kunnen een klacht indienen bij de geschillencommissie zonder dat daarvoor rechtshulp nodig is. De klacht wordt vervolgens snel en zorgvuldig afgehandeld en de kosten zijn – vergeleken een gerechtelijke geschiloplossing – erg laag.

De Dibevo Geschillencommissie blijkt goed bereikbaar voor consumenten te zijn en is ook niet onopgemerkt gebleven bij officiële instanties. Eerder lieten wij al weten dat de Consumentenbond onze commissie benoemd als 'geslaagd voorbeeld van een geschillencommissie die voldoet aan de wettelijke basisvereisten voor alternatieve geschillenbeslechting'.

Bovendien heeft recent intern onderzoek aangetoond dat de commissie aanzienlijke financiële besparingen heeft opgeleverd. In de afgelopen vijf jaar zijn er zo’n 37 geschillen ingediend door zowel consumenten als ondernemers, waarvan er uiteindelijk veertien in behandeling zijn genomen door de commissie. Alle uitspraken van deze geschillen worden gepubliceerd op www.huisdierenspecialist.nl in behapbare taal, zodat iedereen ze kan lezen en ook kan begrijpen. Over de afgelopen vijf jaar heeft Dibevo door deze werkwijze tienduizenden euro's bespaard.

We kunnen dus spreken van een zeer succesvolle geschillencommissie, waar leden gratis gebruik van kunnen maken. Uiteraard is preventie van geschillen nog belangrijker dan de behandeling ervan, maar mocht er een situatie ontstaan tussen jou als ondernemer en een klant waar je samen niet uitkomt, schroom dan niet om vroegtijdig aan de bel te trekken bij ons. Wij staan klaar om je te voorzien van deskundig advies!