30 januari 2014

Nieuwe cao voor dierenspeciaalzaken

Cao dierenwinkels

Na moeizame onderhandelingen hebben de Samen­werkende Branches Detailhandel – waar Dibevo deel van uitmaakt – met de vakbonden overeenstemming kunnen bereiken over de arbeidsvoorwaarden en is er een nieuwe cao. In deze cao zijn onder andere afspraken gemaakt over de loonontwikkeling, jeugdlonen, duurzame inzetbaarheid en mantelzorg. Een heel belangrijk punt daarbij is dat de toeslagen voor het ’s avonds werken gaan verdwijnen.

De belangrijkste afspraken

 • De looptijd van deze cao is twintig maanden, hij loopt dus tot 2 juli 2015.
   
 • Loonontwikkeling over deze periode: alle werknemers krijgen per 1 april 2014 twee procent loonsverhoging, per 1 juli 2015 nogmaals twee procent. Ook wordt de maaltijdvergoeding eenmalig geïndexeerd met twee procent.
   
 • De brutolonen worden naar rato van het dienstverband verhoogd met 25 euro bruto, als compensatie voor het afschaffen van de toeslagen voor het werken in de avonden.
   
 • Toeslagen voor werken in de avonden verdwijnen.
   
 • Gedurende de looptijd wordt een protocol mantelzorg opgenomen. Hierin is aandacht voor zaken als voorlichting, het functioneringsgesprek, verlofregelingen en flexibele werktijden.
   
 • Werknemers van 65 jaar en ouder en werknemers die vijftig jaar in dienst zijn, krijgen jaarlijks een extra verlofdag.
   
 • De sociale partners vinden het belangrijk dat werkgevers ook werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen en de komende periode zullen wij ons extra inspannen om dit aantal te vergroten.
   
 • In de basistekst van de cao wordt een aantal verduidelijkende tekstuele en technische aanpassingen doorgevoerd.

Regelmatig vragen

Bij de werkgevers in onze branche die onder de werkingssfeer van de cao vallen, zijn ongeveer 3700 personen werkzaam. Het grootste deel van de werknemers werkt in deeltijd. Je kunt je voorstellen dat Dibevo in de loop van een jaar veel vragen te verwerken krijgt, die met arbeidsvoorwaarden en de cao te maken hebben. Dat varieert van: ‘Waarom is er eigenlijk een cao?’ tot: ‘Mag ik mijn medewerkers ook meer betalen dan er in de cao staat?’

Minimum-cao

Hoewel we in cao-land als een kleine sector worden gezien, hebben de meeste bedrijven in onze branche wel met personeel te maken. En daar zit een groot voordeel van het hebben van een cao; de Dibevo-cao is namelijk een zogenaamde minimum-cao. Dat betekent dat de cao alleen het minimum regelt. Wanneer een werkgever zijn werknemers meer of betere arbeidsvoorwaarden wil geven, dan mag dat. Ook is het mogelijk om in een cao af te wijken van de wet, waardoor je werknemers bijvoorbeeld flexibeler kunt inzetten.

Duidelijkheid en stabiliteit

Een cao zorgt voor duidelijkheid en stabiliteit en als werkgever hoef je het niet allemaal zelf te regelen. De voorwaarden staan immers netjes op papier en je hebt er eigenlijk geen omkijken naar. Ook de werknemer kan zelf lezen wat er al dan niet is geregeld.
Een cao bespaart de werkgever tijd en dus ook geld, want onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden zijn tijdrovend en best lastig. De arbeidsverhoudingen kunnen daarbij stevig onder druk komen te staan. Bovendien zijn de arbeidsvoorwaarden voor alle bedrijven die eronder vallen, gelijk.

Heeft een cao dan alleen maar voordelen?

De voordelen van een cao zijn nog steeds talrijker en belangrijker dan de nadelen. Een nadeel is bijvoorbeeld dat je als individuele werkgever weinig directe invloed kunt uitoefenen op het resultaat. Om dat zoveel mogelijk te ondervangen, staat dit onderwerp met enige regelmaat op de Dibevo-agenda. Bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten met de commissie detaillisten en commerciële samenwerkingsverbanden. Ook heeft Dibevo specifiek voor dit thema een cao-klankbordgroep in het leven geroepen. Deze wordt door leden-werkgevers bemand en hierin wordt zowel het onderhandelingsmandaat bepaald als het onderhandelingsresultaat beoordeeld.