18 juni 2020 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Franchisewet goedgekeurd door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer voor de Franchisewet aangenomen. Daarmee worden rechten en plichten voor zowel franchisegevers als franchisenemers beter vastgelegd en wordt de rechtspositie van individuele ondernemers beter beschermd. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. De wet gaat in op 1 januari 2021.

Mona Keijzer

De franchisewet zorgt voor meer transparantie bij het sluiten van de franchiseovereenkoms en franchisenemers worden beter geïnformeerd over ontwikkelingen rondom de franchiseformule. Daarnaast komt er meer zeggenschap voor franchisenemers, omdat instemming van de meerderheid nodig is. Nieuw in het wetsvoorstel is dat franchisegevers en -nemers samen moeten bepalen bij welke wijzigingen dit nodig is.

De wet legt vooral de focus op de volgende deelgebieden:

  • de precontractuele uitwisseling van informatie
  • de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst
  • het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers
  • de beëindiging van de franchisesamenwerking.

Volgens Keijzer zorgt de focus op deze punten ervoor dat onbehoorlijke handelspraktijken worden voorkomen en en dat er een betere communicatie plaatsvindt tussen franchisegevers en franchisenemers.