13 februari 2013 | Dossier:

Frisse wind voor Dierbaar-keurmerk

Dierbaar, het keurmerk voor de huisdierenbranche

In een speciale bijeenkomst heeft Dibevo begin deze maand het nieuwe Dierbaar-keurmerk gepresenteerd. In een eerder stadium waren de eisen, de protocollen en de normering rondom de Dierbaar-certificering al volledig gereviseerd. Het nieuwe beeldmerk vormde het sluitstuk van deze veranderingen.

Het keurmerk is frisser van kleur, beter herkenbaar en bevat een onderschrift zodat de consument in één oogopslag kan zien waar het keurmerk voor staat.

Wat betekent Dierbaar voor u?