18 november 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Geen kopieën meer toegestaan bij douanecontrole

De NVWA heeft aangekondigd dat er vanaf 16 januari 2023 bij de douanecontrole van bepaalde levensmiddelen, waaronder diervoeder, geen gebruik meer mag worden gemaakt van kopieën van documenten. Het gaat hierbij om het gezondheidscertificaat en het bijbehorende analyserapport uit het land van herkomst.

Volgens Europese regelgeving dient de documentencontrole van keuringsplichtige levensmiddelen op basis van originele documenten te worden uitgevoerd, maar in Nederland is de afgelopen jaren door de NVWA toegestaan dat de documentencontrole op ingescande documenten kon plaatsvinden. De EU-Commissie heeft Nederland hier op aangesproken waardoor dit niet langer wordt toegestaan. Er geldt een overgangsperiode tot 15 maart 2023.

Waar moet je de originele documenten voortaan fysiek indienen?

De originele documenten moeten volgens de Europese regelgeving worden afgeleverd op de volgende douanepunten:

  • Bij de grenscontrolepost Rotterdam kan dit bij het douanekantoor aan de Reeweg 16 in Rotterdam.
  • Voor Schiphol geldt dat de originelen zo spoedig mogelijk bij het Douaneblok (GGB-bok) moeten worden afgeleverd.

Pilots met digitale overdracht

Deze nieuwe werkwijze wordt ingevoerd totdat certificaten en overige originele documenten uit het land van herkomst elektronisch kunnen worden aangemaakt in het land van herkomst, en/of gekoppeld kunnen worden aan ICT-systemen van de EU (Traces NT). Er zijn al enkele pilotprojecten in de veterinaire en fytosanitaire sector gestart hiermee.