15 januari 2020 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving,

Geen RI&E? Dan riskeer je een onmiddellijke boete

Om ervoor te zorgen dat écht iedereen aan de ARBO-verplichtingen gaat voldoen, is sinds juli 2019 een nieuwe Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet van kracht. Onderdeel daarvan is dat organisaties zonder Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voortaan direct een boete krijgen als er een inspectie plaatsvindt. De boetes zijn ook hoger en worden nog eens extra verhoogd naarmate het eventuele letsel groter is.

RI&E en boetes

De boetenormbedragen

In de beleidsregel staan 7 categorieën boetenormbedragen voor organisaties met meer dan 500 werknemers. De bedragen variëren van €340 tot en met €13.500. Meld je een arbeidsongeval niet direct en kan er daardoor geen onderzoek meer plaatsvinden, dan geldt een normbedrag van €50.000.

Nu zul je denken: ja, dat zal wel, maar hoe zit het dan met kleine bedrijven? De boete voor kleine bedrijven zal ongeveer tussen de 10% en 80% liggen van het normbedrag.

De Inspectie kijkt bij het opleggen van een boete ook naar de ernst en de gevolgen van het eventuele letsel. Dus hoe groter de gevolgen of het letsel, hoe hoger de boete.

Geen RI&E? Dan hogere boete

Wanneer je geen RI&E hebt of deze slecht naleeft, dan kun je een krijgen boete in categorie 5 (€ 4.500). Als er helemaal geen geldige RI&E of Plan van Aanpak is, begaat de werkgever een overtreding met directe boete die oploopt naar € 3.000. Zijn er andere tekortkomingen als het gaat om de RI&E en het Plan van Aanpak dan worden deze nu beboet met € 1.500.

Welke factoren zijn van belang

In de beleidsregel staan ook factoren beschreven die de boete nóg hoger maken. Stel dat iemand komt te overlijden, dan kan de boete worden vermenigvuldigd met de factor 5. En als iemand blijvend letsel oploopt of in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dan kan de boete worden vermenigvuldigd met de factor 4. Als de overtreding als zwaar wordt aangemerkt, dan kan een factor 2 worden toegepast en als meer dan 10 werknemers aan gevaar worden blootgesteld, dan een factor 1,5. Blijf je de regels overtreden, dan wordt de boete verdubbeld.

Digitale RI&E Lees ook:
Daarom is een digitale RI&E belangrijk

Matiging van boetes

In sommige gevallen kunnen boetes ook worden gematigd. Dat gebeurt vooral als blijkt dat je als werkgever er alles aan doet om een overtreding te voorkomen. Denk dan aan inspanningen zoals het voldoende in beeld brengen van de risico’s, het beschrijven van de veilige werkwijze, en dat je voldoende adequate instructies hebt gegeven en toezicht houdt. De boete kan dan met 25% worden gematigd.

Wanneer is een RI&E verplicht?

Heb je uitsluitend vrijwilligers in dienst, dan is een RI&E alleen verplicht als je werkt met gevaarlijke stoffen of biologische agentia. Heb je voor maximaal 40 uur per week personeel (stagiaires en vrijwilligers tellen ook mee) in dienst dan kun je volstaan met het invullen van de checklist gezondheidsrisico’s. Heb je uitzendkrachten in dienst, dan moet je een kopie van je RI&E opsturen naar het uitzendbureau. Heb je meer dan 40 uur per week iemand in dienst, dan moet je een volledig ingevulde RI&E hebben.

Wat moet ik doen als ik geen RI&E heb?

Heb je een dierenspeciaalzaak, dierenpension of een trimsalon, dan kun je gebruikmaken van de branche-RI&E van Dibevo. Dibevo heeft speciaal voor dit type bedrijven de risico’s geïnventariseerd en laten controleren door een Arbokerndeskundige. Deze RI&E is goedgekeurd (groen vinkje).

Direct naar: RI&E dierenspeciaalzaken
Direct naar: RI&E dierenpensions

Heb je (ook) een trimsalon? Loop dan een van deze twee branche-RI&E’s door tot aan de vraag ‘Heb je een trimsalon?’ Vul vervolgens de vragenlijst vanaf daar in.

Wat als ik geen tijd/zin heb om de RI&E in te vullen?

Als je om wat voor reden dan ook geen ruimte kunt vinden om een RI&E in te vullen, dan kun je dat ook láten doen. Met het RI&E-abonnement van Dibevo ZorgPortaal ben je altijd verzekerd van een goedgekeurde RI&E. De kosten van het abonnement bedragen € 250 per jaar. Meer weten? Kijk dan op de website van het Dibevo Zorportaal.

Direct naar: RI&E-abonnement