Digitale RI&E

Ondernemen betekent risico’s lopen, daarvan zijn de meeste ondernemers wel doordrongen. Maar heb je ook rekening gehouden met risico’s voor jezelf en je personeel? Stel dat een medewerker uitvalt omdat hij of zij te zwaar of te veel werk heeft? Dan moet je alle werkzaamheden met een persoon minder uitvoeren en draai jij op voor de ziektekosten. Een behoorlijk risico.

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In de Arbowet staat dat je als werkgever een RI&E en het daarbij verplichte plan van aanpak moet hebben vastgelegd. Doe je dat niet, en meld je jouw personeelslid met gebroken been aan bij je verzekeraar om de loonkosten te verhalen, is de kans groot dat die verzekeraar niet thuis geeft. Omdat jij niet aan de wet voldoet.

Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een lijst met alle risico’s in je bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kun je de risico’s voor je personeel en je bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico.

RI&E-plicht

Sinds 2011 hanteert de Arbeidsinspectie strengere regels voor naleving van de RI&E-plicht. Een inspecteur die je bedrijf bezoekt, zal dus altijd vragen naar je RI&E. Voorheen controleerde de Arbeidsinspectie alleen op de aanwezigheid van een RI&E als er een ongeval had plaatsgevonden of als er een overtreding van de arboregelgeving was geconstateerd.

Geen RI&E? Dan meteen een boete

Kun je bij een inspectie geen RI&E overleggen, dan krijg je direct een boete. Is er sprake van letsel, dan wordt de boete nog eens extra verhoogd.