27 november 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Hoe nu verder?

De verkiezingsuitslag is nog steeds het gesprek van de dag. Hoe nu verder? Hoe de coalitie er ook uit gaat zien: Dibevo hoopt op een kabinet dat oog heeft voor ondernemers. Een kabinet dat ondernemers perspectief en stabiliteit biedt, een heldere koers uitzet, onnodige regelgeving en lastenverzwaringen terugdringt en vooral: de ondernemer niet ziet als melkkoe of pinautomaat.

Hofvijver
Foto: Christopher A. Dominic

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof omschrijft die behoefte als de drie v’s: vertrouwen, voorspelbaarheid en vooral ook vereenvoudiging, want volgens Vonhof hebben we alles zo complex gemaakt in dit land, dat het soms onmogelijk is om het goede te doen.

Wat Dibevo betreft betekent die vereenvoudiging vooral het afrekenen met onnodige regels en het omlaagbrengen van lasten op arbeid. Mensen houden dan netto meer over zodat ze maandelijks meer te besteden hebben.

Een nieuw kabinet moet onder meer aan de slag met de extreme regeldruk en zorgen dat werken altijd en meer loont. De lasten op arbeid moeten omlaag, zodat mensen netto meer overhouden van wat zij bruto verdienen en er in besteedbaar inkomen echt op vooruitgaan. Daarbij moet (meer) werken beter gaan lonen.

Kortom: het nieuwe kabinet heeft geen tijd te verliezen en moet voortvarend aan de slag. Dibevo zal daarbij alle nodige input leveren die daar voor nodig is.