17 december 2020 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving,

Wetsvoorstel voor fors hogere minimumlonen

Nu is 2020 al meer dan een bijzonder jaar, maar bij Dibevo waren wij behoorlijk verrast door een ingediend wetsvoorstel dat erop is gericht om het wettelijk minimumloon met 5% per jaar te verhogen, bovenop de reguliere indexatie. Dat voorstel lijkt  nog een reële kans van slagen te hebben ook. Al langer klinken er geluiden dat het minimumloon te laag is, maar is dat ook zo?

Loonsverhoging

Een paar jaar geleden is het minimumloon voor 21-jarigen fors verhoogd en onderzoek heeft uitgewezen dat het vrijwel geen effect had op de werkloosheid. En dat blijkt de deur open te zetten naar een nieuwe loonpolitiek. Met de verkiezingen in aantocht duikt dit onderwerp in vrijwel alle programma’s op. Zelfs de VVD staat ervoor open.

Voor werkgevers betekent dat nogal wat. Namelijk een forse loonkostenstijging. Maar ook dat startsalarissen ineens hoger worden en dat loongebouwen, bijvoorbeeld onze eigen cao, ineens onder het minimum zit en het hele loongebouw weer moet worden aangepast. En zo doemen er nog meer effecten op.

En staan de marges al onder druk, dan betekent dit dat bepaalde activiteiten onrendabel worden. Of wat te denken van een groeiende werkeloosheid omdat we de nekslag van corona nog lang niet te boven zijn. Of het doorberekenen van hogere kosten in de prijzen met allerlei macro-economische gevolgen. En dit terwijl er ook andere opties zijn dan het verhogen van het wettelijk minimumloon.

Al jaren kaart Dibevo de problemen rond zogenaamde WIG aan. De WIG is het verschil tussen het nettoloon dat een werknemer ontvangt en de loonkosten voor de werkgever. Volgens ons ligt hier ook de oplossing: zorg ervoor dat de werkgeverslasten worden verlaagd, dan ontstaat daar ook loonruimte voor werknemers.

Voor nu is het afwachten wat de komende verkiezingen ons zal brengen. Uiteraard zullen we dit onderwerp scherp in de gaten houden.