20 januari 2023 | Dossier: Dierenwelzijn,

Houdverbod op komst voor kortsnuiten en katten met vouwoortjes

Minister Adema van LNV wil extra maatregelen nemen om het houden van katten en honden die door hun uiterlijk lichamelijk lijden verder tegen te gaan. Er wordt gekeken naar twee verboden voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken, zoals katten met vouwoortjes. Het gaat om een houdverbod en een vertoningsverbod. Als er een houdverbod wordt ingesteld, betekent dat automatisch ook een handels- en importverbod.

Scottish Fold
Een kat met vouwoortjes mag in de toekomst niet meer gehouden of vertoond worden.

Bij de keuze voor een huisdier kiezen mensen vaak voor kenmerken die ze schattig vinden, bijvoorbeeld honden met een korte snuit of katten met vouwoortjes. Zij hebben de beste bedoelingen, maar weten vaak niet dat dieren permanent kunnen lijden onder deze eigenschappen.

Minister Piet Adema: “Dit onderwerp raakt me niet alleen als minister, maar ook als mens. We maken onschuldige dieren het leven zuur, puur omdat we ze ‘mooi’ en ‘schattig’ vinden. Daarom zetten we vandaag een stevige stap richting een Nederland waar geen enkel huisdier meer hoeft te lijden onder zijn of haar uiterlijk. De houd- en vertoningsverboden waarmee ik dat wil bereiken zullen veel tijd vragen om zorgvuldig uit te werken. Ze zijn een complex streven, maar ook een juist streven.”

Houdverbod

Een houdverbod zou betekenen dat huisdieren met schadelijke uiterlijke kenmerken niet meer gehouden mogen worden. Het ministerie onderzoekt nu de mogelijkheid van een lijst met daarop uiterlijke kenmerken waarvan objectief vast te stellen is dat ze permanent lijden veroorzaken en die objectief bij individuele dieren vast te stellen zijn. Dieren die daaraan voldoen mogen dan niet meer gehouden worden. Die lijst zal klein beginnen, maar verder aangevuld worden op basis van verder onderzoek naar schadelijke kenmerken.

In de praktijk betekent een houdverbod ook een handels- en importverbod. Om een dier te verhandelen of te importeren, moet een handelaar het dier namelijk ook (kort) in bezit hebben en dat mag dan niet meer.

Er geldt een overgangsregeling: mensen die op het moment dat een eigenschap verboden wordt al een dier met die eigenschap in huis hebben, mogen dat dier nog houden tot het overlijdt.

Vertoningsverbod

Om de vraag naar huisdieren met schadelijke uiterlijke eigenschappen terug te dringen, werkt het ministerie van LNV ook aan een vertoningsverbod. Dat houdt in dat honden of katten met extreme uiterlijke kenmerken, zoals een te korte neus of katten met vouworen, niet meer gebruikt mogen worden in reclames en advertenties of op social media.

Complexiteit

Zowel een houdverbod als een vertoningsverbod zijn complex en roepen veel vragen op. Hoe kun je objectief aantonen wanneer een dier lijdt onder zijn uiterlijk? Hoe gaan we zorgvuldig om met de vrijheden van sociale media? Hoe ziet de handhaving eruit?

“Deze vraagstukken zullen tijd vragen om zorgvuldig uit te werken”, zo stelt het ministerie. “Maar we willen nu al mensen informeren dat dit eraan komt, zeker ook mensen die overwegen een nieuw huisdier in huis te halen.”