19 januari 2023 | Dossier: Dierenwelzijn,

Landelijke chip- en registratieplicht voor katten in zicht

De grote wens van veel huisdierenorganisaties lijkt nu toch echt in vervulling te gaan. Minister Piet Adema van LNV heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een landelijke chip- en registratieplicht voor katten wil invoeren. Tot nu toe gold er alleen een chipadvies voor katten en dat zette te weinig zoden aan de dijk. Uit het huisdierenpopulatieonderzoek van Dibevo in 2020 bleek dat er in dat jaar bijna 1 miljoen katten nog niet gechipt waren. Aan de aanvankelijke onwil van de politiek om dit probleem aan te pakken, komt nu een eind, al is er nog geen datum vastgesteld waarop de chipplicht voor katten moet ingaan.

Chipplicht voor katten
Foto: Oscar Fickel

Jaarlijks worden meer dan 60.000 katten als vermist opgegeven. Van de katten die gevonden worden, komt een aanzienlijk deel nooit meer bij de eigenaar terug omdat ze niet gechipt en/of geregistreerd zijn. De grote aantallen katten waarvan de eigenaar onbekend is, leiden tot zo’n 4,8 miljoen euro per jaar aan opvangkosten voor gemeenten.

Een landelijke chipplicht kan ervoor zorgen dat kwijtgeraakte huiskatten vaker en sneller herenigd kunnen worden met hun baasje, en dat verwilderde huiskatten en zwerfkatten zonder eigenaar ook als zodanig kunnen worden geïdentificeerd. Een ander voordeel van de chipplicht is dat eigenaren van loslopende katten aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheid om voor het dier te zorgen als het ergens wordt gevonden.

De eerste stap is gezet, maar de minister heeft aangegeven dat de landelijke chip- en registratieplicht nog verder onderzocht en uitgewerkt zal moeten worden op uitvoering, handhaafbaarheid en kosten. Er is daarom ook nog geen datum bekend waarop de chiplicht voor katten van kracht zal worden.