17 mei 2017

Huisdier Kennis Instituut ontvangt NRTO-keurmerk

Het Huisdier Kennis Instituut in Bunnik heeft op 11 april het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

NRTO

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat het Huisdier Kennis Instituut (HKI) voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan het HKI aantonen dat het opleidingsinstituut voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van personeel.

“Wij zijn erg trots op deze erkenning”, vertelt Wilma van Meenen-Oostrom, directeur van het Huisdier Kennis Instituut. “Hiermee tonen wij aan voor kwaliteit, klantvriendelijkheid en onafhankelijkheid te staan. Een mooie beloning voor alle werkzaamheden en inspanningen van al onze commissies, docenten, examinatoren, bestuursleden en medewerkers.”