12 juni 2018 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Kabinet bereidt nieuwe franchisewetgeving voor

Het kabinet bereidt een wettelijke regeling voor de franchisesector voor. Daarmee geeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) samen met minister Sander Dekker (voor Rechtsbescherming) invulling aan het voornemen in het regeerakkoord om de positie van franchisenemers te versterken.

Mona Keijzer

Mona Keijzer: “Goede en evenwichtige afspraken tussen franchisegevers en franchisenemers zijn in het belang van de sector zelf en de Nederlandse economie. Op basis van gesprekken met de sector stel ik nu samen met de minister voor Rechtsbescherming een nieuw wetsvoorstel op. Hierdoor worden de belangen van de franchisegever en die van de (aspirant-) franchisenemer onderling meer in balans gebracht. Ik streef er naar het concept in het najaar in consultatie te laten gaan.”

Vier deelgebieden

De wettelijke regeling zal gefocust zijn op vier deelgebieden:

  • de precontractuele uitwisseling van informatie
  • de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst
  • het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers
  • de beëindiging van de franchisesamenwerking.

Het nieuwe wetsvoorstel moet volgens staatssecretaris Mona Keijzer ‘effectief, onbehoorlijke handelspraktijken tegengaan’. Daarnaast wil Keijzer regels over de communicatie tussen franchisegevers en franchisenemers invoeren. Dat is niet alleen van belang voor individuele franchisenemers, maar ook voor de franchisenemersverenigingen.

Franchise

Franchise is een vorm van samenwerking tussen zelfstandigen en onafhankelijke ondernemingen, waarbij de franchisenemer zijn bedrijf runt volgens het concept van de franchisegever. In Nederland zijn circa 750 franchiseformules actief. Franchising komt in veel branches voor, met zwaartepunten in de detailhandel, zowel food als non-food, dienstverlening en zorg.