9 april 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Kabinet verruimt noodmaatregelen voor ondernemers

Het kabinet heeft op 7 april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Naast de aanvulling van de TOGS-regeling (nu beschikbaar voor vrijwel de gehele huisdierenbranche), gaat het om extra financieringsmogelijkheden via de GO-regeling en een premieverlaging en een hoger garantiebudget voor de BMKB-regeling.

Financiering
 

Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget

Via de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) staat het ministerie van EZK borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat je ook zonder voldoende onderpand geld kunt lenen. Je kunt hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken en financiers zoals Qredits. Op de website van de RVO staat een lijst met geaccrediteerde financiers.

De financier is bij het afsluiten van het borgstellingskrediet een eenmalige garantieprovisie verschuldigd aan RVO.nl. Die premie wordt nu verlaagd van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers.

Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook heeft het kabinet besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard euro. Op 17 maart 2020 was het plafond al verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Aandachtspunten BMKB- en GO-regeling

 • Belangrijk: onderbouw je aanvraag met de aantekening dat de huidige situatie van je onderneming is te wijten aan de coronacrisis. Daarbij moet je ook zelf maatregelen hebben getroffen om de schade te beperken. Je aanvraag zal worden afgewezen als je bedrijf voor de coronacrisis al problemen had.
   
 • Over het algemeen nemen banken alleen financiering boven de 20.000 euro in behandeling. Heb je een kleinere financiering nodig, dan kun je een aanvraag indienen bij bijvoorbeeld Qredits.
   
 • Voor de GO-regeling geldt dat er een liquiditeitsprognose moet worden gemaakt. Dat houdt in dat je een inschatting van de kosten moet maken en kijken voor welke noodmaatregelen je in aanmerking komt. Op basis daarvan bepaal je wat de kredietbehoefte is. Banken hebben daarvoor tools beschikbaar.
   
 • Voor de BMKB-regeling geldt een terugbetaalperiode van 2 jaar. Als je dat niet haalt, kun je het restbedrag herfinancieren tegen de normale voorwaarden van de BMKB-regeling.
   
 • Een negatief eigen vermogen hoeft niet automatisch een afwijzing van je aanvraag te betekenen, mits er voor dat negatieve vermogen een goede reden bestaat. Bijvoorbeeld omdat je net een investering hebt gedaan. Als de liquiditeit er goed uit ziet, zijn ook financieringen goed mogelijk.
   
 • Ook eenmanszaken kunnen in aanmerking komen voor een financiering, maar er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden in inkomensondersteuning (waar andere regelingen voor zijn) en bedrijfskosten, die hier wel onder kunnen vallen.
   
 • Heb je nog geen financieringen lopen bij een bank? Ook dan kun je in overleg gaan met je huisbankier. Omdat het een nieuwe aanvraag betreft, zul je meer informatie moeten verschaffen en kan de doorlooptijd langer zijn.
   
 • De financier moet het borgstellingskrediet aanmelden bij de RVO. Vraag altijd een bevestiging van deze melding aan je financier. Als de financier het krediet om wat voor reden dan ook niet aanmeldt bij RVO, dan staat de overheid niet garant voor de financiering. En dat kan nare gevolgen hebben.
   

Foto: Micheile Henderson