24 februari 2014

Nieuwe regels voor flexwerk in 2015

Flexwerkers - andere regels in 2015

Heb je flexwerkers in dienst? Dan krijg je vanaf 1 juli 2015 te maken met een aantal gewijzigde regels.

Snellere doorstroom naar vast contract

Om flexwerkers sneller door te laten stromen naar een vaste baan, wil het kabinet de ketenbepaling aanpassen:

  • Na 3 opeenvolgende tijdelijke contracten binnen een periode van 2 jaar ontstaat automatisch een vast dienstverband. Deze termijn was 3 jaar.
  • Tijdelijke contracten zijn opeenvolgend als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. De tussenpoos was 3 maanden
  • De ketenbepaling geldt niet voor jongeren tot 18 jaar met een contract tot 12 uur.

Andere veranderingen voor werkgevers met flexwerkers

  • Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of minder mag je als werkgever geen proeftijd opnemen. Ook bij een opvolgend contract geldt geen proeftijd.
  • In principe mag er geen concurrentiebeding meer staan in tijdelijke contracten. Vind je een concurrentiebeding wel noodzakelijk, dan moet je daar goede redenen voor geven.
  • Voor contracten die eindigen na 1 augustus 2014 geldt een aanzegtermijn van 1 maand. Met andere woorden: als werkgever moet je uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract aangeven of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet. Is de werkgever te laat dan moet de werkgever een boete betalen, die kan oplopen tot 1 maandloon. De aanzegtermijn geldt ook al voor nu lopende contracten die eindigen na 1 augustus 2014.

De plannen over flexibele arbeid zijn opgenomen in het wetsvoorstel ‘Wet Werk en zekerheid’. Het wetsvoorstel is op 18 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen, maar moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. De Tweede Kamer wil de vernieuwing van de ketenbepaling niet per 1 juli 2014 invoeren (zoals aanvankelijk was gepland), maar per 1 juli 2015.