22 april 2020 | Dossier: Veiligheid,

COVID-19 en mogelijke relatie met dieren

Hoe belangrijk of gevaarlijk zijn dieren in de verspreiding en de overdracht van het coronavirus? Tot nu heeft Dibevo op basis van de beschikbare informatie van het RIVM steeds gezegd dat de kans dat huisdieren een rol spelen in de verspreiding van het virus verwaarloosbaar klein is. Om die conclusie te staven heeft het ministerie van LNV verschillende (veterinaire) wetenschappers en experts geraadpleegd. De uitkomsten van die raadpleging zijn nu verschenen in een Kamerbrief.

kat