23 april 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Dibevo blijft pijlen richten op banken, gemeenten, overheid en vastgoed

Na de eerste ‘noodmaand’ zijn we nu aangekomen in de fase dat dankzij intensieve lobby van Dibevo vrijwel alle leden onder één of meer financiële regelingen vallen en daar dus gebruik van kunnen maken. En net dat beetje geld kan bedrijven helpen te overleven. Het lijkt alsof alles gedaan is wat we kunnen doen, maar schijn bedriegt: er is ook nu voor Dibevo nog veel werk te verzetten.

Steun van banken, gemeenten, overheid en vastgoedbeheerders

Banken

Van een paar leden hoorden wij hoe bot en incoulant ze als vaste klant door de bank werden behandeld. Voor Dibevo was dat aanleiding om die gang van zaken breed bespreekbaar te maken. Want voor een aantal bedrijven ligt de sleutel tot overleven bij de bank in de kluis. Zo doen wij via de kanalen die we daarvoor hebben, een oproep aan de banken om meer met de ondernemer mee te denken.

Dibevo heeft inmiddels met de betrokken partijen gesproken en in samenwerking met MKB Nederland wordt gewerkt aan een voorstel voor 100% garantstelling van leningen. Daardoor wordt het proces van beoordelen van risico’s door banken veel eenvoudiger en kunnen er sneller beslissingen worden genomen, ook als daar meer risico’s aan kleven.

Gemeenten

Ook blijven wij onze pijlen richten op gemeenten, vooral omdat deze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de TOZO-regeling. Sommige gemeenten kunnen 4 tot 5 weken doen over de beoordeling van een aanvraag, terwijl andere gemeenten binnen 2 weken al geld op de bankrekening van de aanvrager storten.

Overheid

De persconferentie van Mark Rutte op 21 april vond Dibevo ronduit teleurstellend. De versoepeling van contactberoepen is veel te beperkt en het kan nog weken duren voordat daar verandering in komt, een groot punt van zorg. Want dat betekent dat meer bedrijven in de winkelstraat failliet zullen gaan en winkelstsraten dus meer leegstand zullen kennen, en dat is niet goed voor de winkels die wel nog open zijn, zoals die in onze branche.

Dibevo werkt daarom samen met 35 andere branches aan een oproep aan de politiek om voort te maken met die versoepeling, omdat de economie straks onherstelbaar is beschadigd met veel faillissementen en een grotere werkeloosheid. Die oproep zal morgen per brief worden gedaan aan de ministers Wiebes van EKZ en Koolmees van SZW.

Vastgoedbeheerders

Er is een steunakkoord waarin de retail en vastgoedbeheerders afspraken hebben gemaakt over het uitstellen van huurbetaling door bedrijven die ten minste 25% omzetverlies meemaken door de coronacrisis. Hier lees je er meer over. Het blijkt dat er lokaal nogal verschillend wordt omgegaan met het steunakkoord.

Daarom hierbij nog een keer de oproep: maak alleen afspraken over een opschorting van de huur, zoals in het steunakkoord is beschreven. Er wordt nog gewerkt aan een systeem van kwijtschelding. De uitkomsten van die gesprekken over dat systeem worden rond eind mei verwacht. Dus tegen die tijd kunnen we pas afspraken maken over het wel of niet betalen van de uitgestelde huurbetaling.

Vragen?

Ben je lid van Dibevo en heb je vragen over de maatregelen of loop je ergens tegenaan bij banken, gemeente, overheid of vastgoedeigenaren? Neem dan gerust contact met ons op.