14 april 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering

Retail en vastgoed komen tot steunakkoord voor huurbetalingen

Huur is voor veel detaillisten een hoge kostenpost. Via de koepels MKB Nederland en Detailhandel Nederland is Dibevo betrokken bij een belangrijk nieuw steunakkoord over huurbetaling. Kern van de afspraak is dat de huurbetalingen voor de maanden april, mei en juni worden opgeschort voor retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% over deze periode. De minimum opschorting is 50%, maar kan oplopen tot 75% tot 100% voor de zwaarder getroffen retailers.

Winkelstraat

Belangrijk is dat alle betrokken partijen, naast retail en vastgoed, ook banken en de overheid samen de financiële pijn verdelen die is ontstaan door het voor vele winkels (bijna volledig) wegvallen van de omzet in de afgelopen weken. Het steunakkoord is een bodemafspraak die ruimte biedt voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en per locatie.

Akkoord zonder ingrijpen overheid

Als participant van de stuurgroep Vestigingszaken van Detailhandel Nederland is Dibevo tevreden met het akkoord. Het is goed dat private partijen een akkoord hebben weten te bereiken, zonder dat de overheid heeft hoeven ingrijpen. Retailers die kampen met omzetverlies krijgen zo de nodige verlichting in hun liquiditeit die ze hard nodig hebben om deze periode door te komen. Daarbij is er de afspraak dat de maatregelen verlengd worden als de periode van omzetverlies langer aanhoudt.

Kwijtschelding na 3 maanden beoordeeld

Betrokken partijen spreken met elkaar af dat de uiteindelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen na afloop van de periode van 3 maanden wordt beoordeeld. Pas dan is de daadwerkelijke impact per retailer, verhuurder en locatie duidelijk. Vanwege de complexiteit van grote internationale retailers is afgesproken dat daar maatwerk tussen verhuurder en huurder dient te worden afgesproken. Verhuurders zijn uiteraard vrij om verdergaande verlichting te geven.

Steun banken en ministerie van EZK

Belangrijk in de onderhandelingen tussen retail en vastgoed was de steun van de banken en de overheid. Banken geven financiële ruimte voor deze afspraken doordat ze voor een periode van 6 maanden uitstel van aflossing verschaffen aan verhuurders en bereid zijn tot maatwerk afspraken voor grotere financieringen.

Het ministerie van EZK roept andere vastgoedfinanciers op om de banken te volgen met de aflossingsvrijstelling en heeft toegezegd te bekijken of ze deze regeling algemeen verbindend kan maken.