21 april 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering

Retailers: blijf een beroep doen op het steunakkoord voor huurbetaling

Dibevo vangt van diverse kanten geluiden op dat samenwerking tussen retailers en vastgoedeigenaren om huurkwesties op te lossen moeizaam verloopt. Dit ondanks dat er een steunakkoord is afgesloten door betrokken partijen. Wat Dibevo betreft moeten retailers een beroep blijven doen op dit steunakkoord en naar rato van omzetverlies een uitstel van hun huur vragen als ze een omzetdaling hebben van minimaal 25% in de maanden april, mei en juni 2020. Dat laatste lijkt bij de meeste leden-detaillisten nog niet het geval, maar aangezien de toekomst onzeker blijft, blijven we uit voorzorg op dit punt actief.

Winkelstraat in Zoetermeer

Feit blijft dat we leden-detaillisten die zouden kampen met een 25% omzetdaling oproepen om met de vastgoedeigenaren in gesprek te gaan en dan ook collectief het steunakkoord te volgen. Dit houdt in dat gesproken kan worden over huuropschorting of uitstel. Vandaar deze oproep aan deze leden om in gesprek te gaan en gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Om goed voorbereid te zijn op mogelijke omzetdalingen onder leden in de retail (wat nu nog niet het geval is) gaat Dibevo via de koepels MKB Nederland en Detailhandel Nederland nog verder in overleg over kwijtscheldingen. Dat is nu sowieso nog niet aan de orde. De mogelijke omzetdaling en de omvang van de schade die dat oplevert, moet dan duidelijker in kaart gebracht zijn.

Winkeliers kunnen via info@dibevo.nl melden welke verhuurders het steunakkoord niet volgen.

Geen winkel?

Naast de retail zijn er natuurlijk ook vastgoedeigenaren die panden verhuren aan bijvoorbeeld dierenpensions. Dibevo vindt dat ook van deze verhuurders iets mag worden verwacht. Dus huur je een bedrijfspand dat geen winkelbestemming heeft? Spreek je verhuurder er dan op aan of neem contact op met Dibevo voor advies op maat.