9 mei 2023 | Dossier: Personeel,

“Kort ritje? Da’s zo gefietst”

Net even wat vaker op de fiets naar het werk, de sportschool, vrienden, of de bakker. Heel veel mensen zouden het graag doen. Maar vaak wint de macht der gewoonte. Om mensen daarbij een zetje in de rug te geven is de overheid gestart met een nieuwe publiekscampagne. Want een kort ritje? Da’s zo gefietst.

Fiets-campagne

Nederland is al een echt fietsland. Een kwart van alle verplaatsingen in ons land gaat met de fiets, dat is nergens in de wereld zo hoog. Ons land heeft bovendien meer fietsen dan inwoners. Toch is er ook nog veel te winnen. De helft van alle autoritten is korter dan 7,5 kilometer, en een derde korter dan 5 kilometer. Uit gedragsonderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat bijna 7 op de 10 intensieve autogebruikers vaker voor korte ritten de fiets zou willen pakken.

Vaker op de fiets naar het werk

De overheid wil graag dat meer mensen die dat kunnen de fiets nemen, bijvoorbeeld naar het werk. Een van de concrete doelen is dat er in 2027 20% meer gefietst wordt dan in 2017. Een ander doel is dat er begin 2025 100.000 meer mensen naar het werk fietsen dan begin 2022.

Fietsen naar het werk heeft positieve effecten voor zowel werkgevers, werknemers, het milieu en de gehele samenleving. Nu de kilometervergoeding omhoog gaat naar € 0,21 per kilometer (en per 2024 zelfs naar € 0,22 per kilometer), wordt fietsen naar werk nóg aantrekkelijker. Wist je dat 25% van de autoforensen bereid is om met de juiste regelingen en voorzieningen over te stappen op een ander vervoersmiddel?

Meer info over de fietsvergoeding


Investeren in fietsvoorzieningen

Het kabinet investeert samen met provincies en gemeenten in betere fietsvoorzieningen. In oktober vorig jaar maakte staatssecretaris Heijnen daarom bekend bijna 800 miljoen euro in de fiets te investeren. Denk aan betere stallingen bij stations, meer doorfietsroutes en nieuwe fietsverbindingen om woonwijken beter bereikbaar te maken.

Daarnaast werkt het kabinet met provincies en gemeenten aan meer veiligheid voor fietsers in het verkeer. Er komt een meerjarenplan fietsveiligheid en Rijk, provincies en gemeenten doen in heel het land investeringen om drukke plekken of plaatsen waar veel ongevallen plaatsvinden veiliger te maken.