8 april 2024 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Kosten elektriciteit grootverbruik schrikbarend hoger dan omringende landen

Uit nieuw onderzoek in opdracht van de Rijksoverheid blijkt onomstotelijk dat de kosten van elektriciteit voor grootverbruikers in Nederland schrikbarend hoger zijn dan in omringende landen. Een belangrijke oorzaak is de compensatie die andere landen aan hun industrie geven. Ook zijn de nettarieven in Nederland veel hoger. De effectieve elektriciteitskosten voor industriële grootverbruikers liggen hierdoor in omringende landen als Duitsland, Frankrijk en België tot wel 66% lager dan in Nederland. 

Energie

Nu al dreigen verschillende bedrijven op korte termijn in de problemen te komen doordat de productie stilligt of moeten ze concurreren tegen bedrijven die veel goedkoper kunnen werken. De vraag is of zo’n bedrijf ooit weer wordt opgestart. Voor de lange termijn nekken de structureel hogere kosten voor elektriciteit de investeringen in de noodzakelijke verduurzaming van Nederlandse bedrijven

Buurlanden ondersteunen industrie

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat onze buurlanden via allerlei regelingen hun industrie ondersteunen waardoor de elektriciteitsprijzen daar veel lager liggen. Nederland maakt van deze mogelijkheden geen gebruik of heeft ze recent afgeschaft (Indirecte Kostencompensatie (IKC) en volumecorrectie regeling (VCR)). Hierdoor betalen grootverbruikers in Frankrijk tot wel 66% minder dan in Nederland. In Duitsland is dat 52% minder en in België 41% minder. Ook worden de nettarieven daar anders berekend.

Investeringen elektriciteitsnet collectief financieren

Het is zaak dat de Nederlandse politiek op korte termijn kijkt naar mogelijkheden die andere landen wél gebruiken, en ons land niet (IKC en VCR). Daarnaast is het zaak om de investeringen in het elektriciteitsnet (net als voor wegen en spoorwegen) collectief te gaan financieren. Dit mag ook ten koste gaan van de staatsschuld, omdat dit een investering is in ons verdienvermogen die zichzelf terugverdient. Tot slot moet de overheid vol doorpakken met het aanleggen van onder meer wind op zee, want door meer aanbod van groene stroom daalt ook de prijs van elektriciteit.