14 december 2020 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Lockdown en de Dibevo-branche

Minister-president Mark Rutte heeft vanavond vergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Nederland gaat tot en met 19 januari ‘op slot’. Publiekelijk toegankelijke locaties gaan dicht: musea, theaters, sportscholen, dierenparken, enzovoort. En ja, ook winkels, maar essentiële winkels mogen openblijven. De vraag die echt honderden ondernemers ons vandaag hebben gesteld: vallen dierenspeciaalzaken daar ook onder? En hoe zit het met dierverzorgende bedrijven?

Mark Rutte - toespraak Torentje

Dibevo heeft vanaf het begin van de coronacrisis er voortdurend en tot op de hoogste niveau op gehamerd dat de retail in de huisdierenbranche een essentiële functie heeft en op de lijst van essentiële sectoren behoort. Sluiting van de huisdierenretail en toeleverende groothandel heeft niet alleen ernstige gevolgen voor winkels zelf, maar vooral ook voor het welzijn van de miljoenen dieren die voor hun onderhoud en speciaalvoeding daarvan compleet afhankelijk zijn, zo hebben wij het kabinet steeds voorgehouden.

Ook toen het aantal besmettingen in juni daalde, behoorden wij niet tot de optimisten die dachten dat het virus onder controle was. Daarom hebben wij dit punt zo vaak opnieuw naar voren gebracht bij het ministerie van LNV, dat ze daar onderhand dachten: ‘daar heb je ze weer’.

Maar je ziet waar die vasthoudendheid goed voor is, want dierenspeciaalzaken worden tijdens de komende lockdownperiode gerekend tot de cruciale sectoren en staan dus op de Lijst met uitzonderingen voor de detailhandel.

Deze uitzondering geldt ook voor zogeheten landwinkels die in overwegende mate dierbenodigdheden verkopen, maar niet voor tuincentra met een dierenafdeling.

Dierverzorgers

Naar onze informatie vallen ook dierverzorgende bedrijven onder deze uitzondering, maar dat is nog niet officieel bevestigd. We houden je op de hoogte van de precieze invulling ervan.