14 december 2020 | Dossier: Personeel,

Cao-loonsverhoging per 1 januari 2021

In de cao is een jaarlijkse salarisverhoging afgesproken die op 1 januari 2021 in zou moeten gaan. Veel bedrijven willen graag weten waar zij qua loonkostenstijging rekening mee kunnen of moeten houden. Helaas kunnen wij de formule nog niet definitief invullen en daarom kan nog niet worden aangegeven met welk percentage het loon per 1 januari stijgt. Hoe dat zit en wat je wel kunt doen leggen wij je in dit artikel uit.
cao en loonsverhoging

De huidige cao loopt nog tot juli 2021. Hierin vind je de uitleg hoe de salarisverhoging wordt berekend. Waar het samengevat op neerkomt, is dat er een formule geldt die met drie elementen rekening houdt.

Dit zijn de inflatieindex (CPI), de omzetindex detailhandel non-food en een percentage dat door de sociale partners is afgesproken. Deze 3 bij elkaar opgeteld, gedeeld door 3 maakt de salarisgroei.

Het percentage onderhandeling voor 2021 is al wel bekend. Dat is 3,75%, en deze kan dus ingevuld worden als 1/3e deel van de verhoging per januari 2021.

Zodra de CBS-consumentenprijsindex en de CBS-index detailhandel non-food over geheel 2020 bekend zijn, kunnen wij de formule volledig invullen en dus pas dan de definitieve loonsverhoging vaststellen. De CPI-index wordt maandelijks geupdate en wij verwachten dat deze in januari bekend zal zijn. Meestal is de index detailhandel non-food een maand vertraagd, waardoor deze mogelijk pas in februari 2021 bekend wordt.

Inschatting maken

Om je te helpen bij het maken van een redelijke inschatting kun je wat rekenoefeningen doen met de cijfers die nu bekend zijn. Door dat te doen kun je redelijk goed zien waar het naar toe gaat per 1 januari. De consumentenprijsindex is bekend tot en met november en de omzetindex detailhandel is tot en met oktober bekend. Op basis van die cijfers zien wij een gemiddelde CPI van 1,3% en een omzetindex detailhandel tot en met oktober van 1,98%.

Als we de formule met die getallen invullen, dan ziet deze er als volgt uit:
1,3 + 1,98 + 3,75 : 3 = 2,34%.

Als de CPI en/of de bedrijvenindex geen extreme schommeling meer laat zien, dan zou je aan kunnen nemen dat de salarisverhoging per 1 januari 2021 ergens tussen de 2,2% en 2,5% zal liggen.

Wat kun je nu doen?

Je kunt afwachten tot de definitieve cijfers bekend zijn en dan het juiste percentage toepassen op de salarissen vanaf januari en het verschil dus (in februari of maart) nabetalen.

Je kunt ook onder verwijzing naar artikel 6 lid 9 uit de cao, alvast een loonsverhoging (bijvoorbeeld van 2%) vanaf 1 januari 2021 toekennen en deze verhoging verrekenen met het definitieve percentage. Stel dat de loonsverhoging op 2,4% uitkomt, dan moet je nog 0,4% nabetalen.