3 juli 2019 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel,

Loonstijgingen per 1 juli 2019

Dibevo krijgt de laatste paar dagen vragen over zowel de stijging van het Wettelijk Minimumloon als de aangekondigde loonstijgingen vanuit de cao. Maar wat moet je nu echt weten?

Loonstijging

Wettelijk Minimumloon stijgt 

Jongeren krijgen per 1 juli 2019 een hoger percentage van het minimumloon en de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen is verlaagd van 22 naar 21 jaar. Meer hierover lees je op de pagina 'per 1 juli 2019 krijgen jongeren hoger percentage van minimumloon'.

Cao-onderhandelingen lopen

Zoals in artikel 6 lid 6 uit de cao staat beschreven zouden de schaalbedragen van de loonschalen (22 jaar en ouder) met ingang van 1 juli 2019 jaarlijks stijgen. De stijging is opgebouwd uit drie onderdelen, waarvan een onderdeel bestaat uit de procentuele salarisstijging als resultaat van de onderhandelingen tussen cao-partijen.

Laatstgenoemde procentuele stijging laat helaas nog even op zich wachten met als reden dat de onderhandelingen hierover nog niet zijn afgerond. Zodra het resultaat uit de onderhandelingen vaststaat, wordt dit uitgebreid gecommuniceerd.  

Advies

Het advies luidt om de resultaten uit de onderhandelingen af te wachten en nog niet per 1 juli 2019 een loonsverhoging door te voeren, tenzij je werknemer wettelijk minimumloon ontvangt (cao: werknemer valt onder functiegroep I en/of is 21 jaar of jonger).

Toch op de resultaten uit de onderhandelingen vooruitlopen? Ook dat kan. Het is dan wel belangrijk dat daarbij wordt aangegeven dat deze verhoging conform artikel 6 verrekend gaat worden met de uiteindelijke cao loonsverhoging.

Vragen

Heb je vragen? Als werkgever mail je dan voor raad en daad naar info@dibevo.nl.