5 april 2022 | Dossier: Personeel,

Loonsverhogingspercentage cao met 0,07% aangepast

Zoals eerder aangekondigd, is er sinds 7 maart een nieuwe cao voor dierenspeciaalzaken. In dat bericht gaven we aan dat het percentage ‘omzet detailhandel non-food’ in theorie nog zou kunnen wijzigen, maar die theorie blijkt toch praktijk te zijn geworden.

Loonsverhoging

Op het moment dat de cao werd ingediend, stonden alle percentages op 2,5%. Daarom werden de loontabellen onder voorbehoud van de de ontwikkeling bij de index voor de omzet detailhandel non-food (de bedrijvenindex) opgehoogd met 2,5%. Die verhoging blijkt nu geen 2,5% te zijn, maar 2,3%, en daarom zijn de loonschalen in het cao-boekje dus niet correct.

Drie onderdelen

Die formule om de loonsverhoging te bepalen, bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: de consumentenprijsindex (CPI), de omzet detailhandel non-food en een deel onderhandeling. De percentages van deze 3 onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst is het percentage waarmee de salarissen worden aangepast.

• De consumentenprijsindex (CPI) is 2,5%
• De uitkomst van de onderhandeling is 2,5%
• De omzet detailhandel non-food is 2,3%

Deze 3 percentages bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3 levert een percentage van 2,43% loonsverhoging op. Dibevo gaat nu een tussentijdse wijziging van de cao indienen om dit aan te passen. De loontabel in het cao-boekje is dus niet juist. In de tabel hieronder staan de juiste bedragen.

Loontabel salaris cao