30 oktober 2018 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving

Minimumloon stijgt per 1 januari 2019

Heb jij personeel in dienst dat je wettelijk minimumloon uitbetaalt? Of sta jij op het punt personeel aan te nemen (in bijvoorbeeld functiegroep I van het CAO Dierenspeciaalzaken)? Weet dan dat per 1 januari 2019 de wettelijke brutominimumloonbedragen stijgen.

Minimumlonen per 1 januari 2019

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt:

€ 1.615,80 per maand
€    372,90 per week
€      74,58 per dag

Loonkostenstijging

Fijn voor deze werknemer, maar dit betekent ook een loonkostenstijging. De toenemende loonkosten en de nadelige effecten daarvan voor onze branche is dan ook een onderwerp dat Dibevo met grote regelmaat aankaart. In samenwerking met andere branches streven we er naar om de belastingdruk aan werkgeverszijde terug te brengen.

Brutobedragen per leeftijd

Op Rijksoverheid.nl vind je een tabel met de brutobedragen van het wettelijk minimumloon per leeftijd.