18 januari 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Mogelijke uitbreidingen van de Unielijst invasieve exoten

In de zomer van dit jaar zal er gestemd worden over een nieuwe uitbreiding van de Unielijst invasieve exoten. Op de Unielijst staan exotische planten en dieren die schadelijk zijn voor (een deel van) de Europese Unie. Soorten die op de lijst staan mogen na een overgangsperiode niet meer in Europa gehouden of verhandeld worden. Dieren die je al in bezit had, mag je nog wel tot hun dood houden.

Mosselplantje
Mosselplantje

Dibevo erkent dat invasieve exoten schade kunnen toebrengen aan het milieu, en dat het belangrijk is om de verspreiding van invasieve exoten zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Maar Dibevo is tegen het plaatsen van soorten op de lijst als een handelsverbod redelijkerwijze geen gevolgen zal hebben voor het risico van verspreiding, als de soort niet schadelijk is of als met minder ingrijpende maatregelen hetzelfde effect bereikt kan worden.

Als bijvoorbeeld een soort alleen een risico vormt aan de kust van de Middellandse zee, of op de Spaanse eilanden, dan vindt Dibevo dat een verbod uitsluitend voor die risicolanden of gebieden zou moeten gelden.

Soorten

Over een nieuwe uitbreiding van de lijst wordt deze zomer gestemd. Voor onze branche staan daar de volgende interessante soorten op:

Pterois miles Indische koraalduivel
Xenopus laevis Klauwkikker
Pistia stratiotes Mosselplantje
Pycnonotus cafer Roodbuikbuulbuul
Axis axis Axishert
Callosciurus finlaysonii Finlaysonklappereekhoorn
Lampropeltis getula kettingslang

Qua economische betekenis is het mosselplantje daarvan zeker de belangrijkste.

Zienswijze

Dibevo heeft voor deze soorten een zogeheten zienswijze ingeleverd waarin wij stellen dat een plaatsing op de Unielijst voor deze soorten ongewenst of onnodig is. Het mosselplantje is al eens eerder besproken, maar had toen geen meerderheid voor plaatsing.

We moeten er echter rekening mee houden dat na de Brexit een van onze medestanders niet meer mee mag stemmen. Er is dus een behoorlijk risico dat een of meerdere van deze soorten op de Unielijst geplaatst gaan worden. Uiteraard zal Dibevo zich in blijven zetten om dat te voorkomen.