8 juli 2020 | Dossier: Dierenwelzijn, Ledennieuws,

Nieuw lectoraat Human-Animal Interactions bij Aeres Hogeschool Dronten

Dr. ir. Kathalijne Visser is per 1 september 2020 benoemd als lector Human-Animal Interactions bij Aeres Hogeschool Dronten. Het lectoraat zal zich focussen op de dierkant van de mens-dier relatie in sectoren waarin dieren een belangrijke rol spelen voor de mens.

Aeres Hogeschoool Dronten

Mens-dier interacties

Kathelijne Visser Aeres Hogeschool Dronten

Naast het werkterrein waarbij dieren worden ingezet bij dierondersteunende activiteiten en therapieën zal het lectoraat zich ook richten op mens-dier interacties in sectoren waar dieren worden ingezet in surveillance, opsporing en beveiliging en in de sport en recreatie en de houderij en fokkerij.

In het lectoraat spelen honden en paarden de hoofdrol en wordt met name vanuit de dierkant gekeken naar de interacties. Met hulp van smart technologies wil Visser de impact van de mens-dier interactie op het dier kwantificeren. Het lectoraat wil hiermee een bijdrage leveren aan de kennis en educatie rondom de effecten van de mens-dier interactie op het betrokken dier. Het doel is meer inzicht krijgen in de effecten van de interactie tussen mens en dier om daarmee het welzijn van dieren te waarborgen.

Bron: Aeres Hogeschool Dronten | Foto: ©Bernd Riedstra