20 mei 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Nieuwe aanpassing verruimt mogelijkheden tot aanvraag TVL-subsidie

Voor veel ondernemers was de referentieperiode van het 1e kwartaal van 2019 voor TVL Q1 2021 niet representatief. In deze referentieperiode was er voor hen te weinig of geen omzet, waardoor zij ook minder of helemaal geen TVL-subsidie ontvingen.

TVL Q2

Om deze ondernemers in het 2e kwartaal zoveel mogelijk te helpen, is het mogelijk om bij TVL Q2 2021 als referentieperiode te kiezen uit 2 verschillende kwartalen: het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020.

Dibevo heeft via onze zetel in het bestuur van MKB-Nederland meerdere keren aangedrongen op deze aanpassing om ook starters en seizoensbedrijven als dierenpensions de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van deze regeling. Desondanks zal ook deze aanpassing niet op alle bedrijven van toepassing zijn waardoor er opnieuw een aantal starters en seizoensbedrijven buiten de boot zal vallen.

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de kwartaalkeuze een ingewikkelde aanpassing van de TVL. Daarom opent TVL Q2 2021 pas in de 2e helft van juni.

Gebruik TVL verder toegenomen

Sinds het openstellen van de TVL voor ondernemers uit alle sectoren is het gebruik van de regeling volgens de overheid fors toegenomen. Het aantal aanvragen steeg van ruim 90.000 tijdens het laatste kwartaal van 2020 tot 113.521 tijdens het eerste kwartaal van dit jaar.

Tot nu toe zijn 91.365 aanvragen voor het eerste kwartaal toegewezen. 11.597 aanvragen zijn afgekeurd of ingetrokken omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden.