26 november 2021 | Dossier: Veiligheid, Wet- en regelgeving,

Nieuwe coronamaatregelen: dit zijn de consequenties voor de branche

De persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge liet dit keer geen duidelijkheid te wensen over. De besmettingscijfers lopen op en er wordt op korte termijn geen daling verwacht. Dus komen er ook strengere maatregelen en aanscherpingen op de al geldende adviezen. De nieuwe maatregelen gaan in op zondag 28 november om 17.00 uur voor de duur van 3 weken, maar de kans is heel reëel dat het daar niet bij blijft en er een verlenging komt.

In aanvulling op de maatregelen van 12 november gaat het volgende gelden:

  • Alle publieke plaatsen sluiten van 17.00 uur ’s middags tot 05.00 uur de volgende ochtend, met uitzondering van essentiële winkels (zoals dierenspeciaalzaken).
  • Dierenspeciaalzaken waren al en blijven ook als essentieel aangemerkt en mogen tot 20.00 uur open blijven
  • Er geldt een aanvullende bezoekersnorm voor alle plekken waar publiek komt. Naast de verplichte 1,5 meter en het verplichte mondkapje geldt voor doorstroomlocaties, zoals winkels, dat er 1 persoon per 5 m2 is toegestaan. 
  • Als er op dit moment een coronatoegangsbewijs (ctb) geldt, bijvoorbeeld wanneer er horeca in de winkel aanwezig is, dan moeten bezoekers een ctb laten zien en een zitplaats worden toegewezen. Als mensen zitten, mag het mondkapje af. Bij lopen geldt weer de 1,5 meter afstand en is een mondkapje verplicht.
  • Een aantal adviezen wordt aangescherpt, waaronder het thuiswerken. Het advies luidt: werk thuis indien mogelijk. Als dat niet kan, houd dan 1,5 meter afstand op de werkplek.

Wat betekent dit voor onze sector?

Let op: bij de hieronder beschreven consequenties hebben wij ons gebaseerd op alle beschikbare informatie. De ervaring heeft geleerd dat die informatie vaak niet volledig is en mogelijk kan veranderen. Bovendien is de wettekst nog niet aangepast aan de nieuwste besluiten. Daarover vindt nog een debat plaats in de Tweede Kamer. Zodra er iets verandert, zullen wij dat uiteraard zo snel mogelijk melden. Houd er ook rekening mee dat je gemeente de regels anders kan interpreteren. Mocht dat het geval zijn en het schaadt je bedrijfsvoering, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten.

Groothandels en fabrikanten
Deze locaties zijn geen publieke plaatsen en essentieel voor de keten. Dus hier kunnen de werkzaamheden gewoon doorgaan. Uiteraard geldt het advies om zo veel mogelijk thuis te werken. Als thuiswerken niet kan, geldt de 1,5 meterregel. Als dat niet mogelijk is, dan moeten er andere maatregelen worden genomen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Dierenspeciaalzaken

Dierenspeciaalzaken zijn essentieel en mogen open blijven tot 20.00 uur. Uiteraard geldt ook de 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht.

Dierenpensions

Dierenpensions kunnen gewoon open blijven. De enige publieke plaats is de receptie en die moet om 17.00 uur sluiten. Na 17.00 uur kunnen klanten aan de gesloten deur kloppen omdat het pension dan als niet-publieke plaats wordt gezien. Het dier kan dan buiten overgedragen worden op 1,5 meter afstand.

Rondleidingen door dierenpensions blijven mogelijk tot 17.00 uur. Mondkapjes zijn dan verplicht. Houd ook hier 1,5 meter afstand aan.

Dagopvang

Wat hier mag of niet mag, hangt sterk af hoe het dier wordt overgedragen. Gebeurt dat met een pasje, dan komt er sowieso geen klantcontact aan te pas en kan de beoordeling anders zijn dan wanneer een dier wordt afgegeven aan een balie. In dat geval geldt hetzelfde als bij dierenpensions.

Hondenuitlaatservices

Hondenuitlaatservices worden – zoals het nu lijkt – als niet-essentieel bestempeld. Maar omdat de dienst niet plaatsvindt in een publieke plaats, kunnen de werkzaamheden gewoon doorgaan. Bovendien wordt het dier meestal buiten overgedragen. Houd daarbij wel 1,5 meter afstand.

Trimsalons

Trimsalons zijn bestempeld als niet-publieke plaats en mogen daarom (na 17.00 uur) open blijven tot 20.00 uur. Volgens onze informatie moet het dier na 17.00 uur buiten worden overgedragen. Natuurlijk geldt hierbij ook de mondkapjesplicht en 1,5 meterregel.

Update 30 november: van de overheid ontvingen wij een bericht waarin staat er ‘een dringend verzoek’ is om trimsalons toch om 17.00 uur te sluiten. Een bericht waar wij van onze stoel vallen en waar we ons fel tegen blijven verzetten. Want wat is coronatechnisch nu het verschil tussen het afhalen van een maaltijd bij een restaurant en het ophalen van een hond bij een trimsalon? Overigens is dit ‘dringende verzoek’ geen verplichting en sowieso niet definitief, want er wordt nog een debat over gevoerd in de Tweede Kamer en de wetteksten zijn nog niet aangepast.

Update 1 december: Ons verzet is beloond! Vandaag hebben we van de overheid het bericht ontvangen dat de aanscherping van gisteren wordt ingetrokken. Trimsalons hoeven dus niet te sluiten om 17.00 uur. Ook is gezegd dat de door ons beschreven lijn – de deur van het trimsalon vanaf 17.00 dicht en het dier buiten overdragen – als positief wordt gewaardeerd. Al met al zijn wij blij dat ons felle protest tot dit resultaat heeft geleid.

Hondenscholen
Hondenscholen worden vooralsnog als niet-essentiële dienst aangemerkt en moeten daarom sluiten om 17.00 uur. Uiteraard geldt voor binnenruimten de 1,5 meterregel en de mondkapjesplicht. Buiten geldt ook de 1,5 meter afstand, maar geen mondkapjesplicht.

Maar er is ook een andere uitleg mogelijk: als je hondenschool als sportlocatie wordt gezien, dan kun je na 17.00 uur buiten blijven trainen met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand. Het vervelende is dat elke gemeente er een ander (handhavings)beleid op na houdt. In de ene gemeente is een hondenschool een onderwijsinstelling en in de andere een sportinstelling. Vraag daarom na bij je gemeente onder welke noemer je hondenschool valt en vertel ook wat de consequenties zijn voor je bedrijf.

Het nadeel van een hondenschool als sportlocatie is dat je om een coronatoegangsbewijs moet vragen aan iedereen van 18 jaar en ouder, ook vóór 17.00 uur.

Steunpakket

Voor een aantal bedrijven zal de omzet onvermijdelijk onder druk komen te staan. Om die reden wordt het steunpakket weer uitgebreid. Het is even afwachten hoe de regeling wordt ingevuld om te kunnen beoordelen in hoeverre bedrijven hier (weer) gebruik van kunnen maken. Maar vaststaat dat naast de TVL ook de NOW-regeling weer geactiveerd zal worden.

Nogmaals: dit is een eerste berichtgeving over de nieuwe maatregelen van het kabinet. De maatregelen moeten nog worden uitgewerkt en besproken in de Tweede Kamer. Zodra deze definitief zijn en de toelichtingen bekend, zullen we daarover berichten.

Ondertussen gaat onze lobby om de huisdierenbranche als essentieel aan te merken gewoon door.