29 november 2021 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Meer coronasteun voor 4e kwartaal

Het kabinet heeft het steunpakket voor ondernemers opnieuw uitgebreid. De loonsubsidie NOW keert terug en de eerder aangekondigde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verhoogd. Of onze branche daar iets mee opschiet, valt te bezien. Zo is het subsidiepercentage van de TVL weliswaar opgehoogd naar 100%, maar de drempel voor omzetverlies blijft steken op 30%.

Uitbreiding noodsteun

Dat betekent dat je pas TVL kunt aanvragen als je in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwacht ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

NOW 5

Ondernemers die tenminste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5-loonsubsidie aanvragen. Net als de eerdere regelingen vergoedt NOW 5  ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen.

Belastinguitstel verlengd

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel.

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%.