2 juli 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Klanten, Veiligheid, Wet- en regelgeving,

Nieuwe coronaprotocollen voor winkels en pensions

Met de versoepeling van de coronamaatregelen die op 1 juli zijn ingegaan, zijn ook de coronaprotocollen voor dierenspeciaalzaken, tuincentra met dierenafdeling en dierenpensions aangepast en aangevuld.

Winkel

De belangrijkste wijziging is dat er geen beperking meer is van het maximumaantal klanten in winkels omdat er dan een 'doorstroom van bezoekers’ is. Winkeliers dienen er wel zorg voor te dragen dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Mocht je het lastig vinden om toe te zien dat iedereen zich houdt aan de 1,5 meterregel, of wordt het snel te druk, dan is het wellicht raadzaam om toch vast te houden aan een maximumaantal klanten. Weet in ieder geval dat dat per 1 juli geen verplichting meer is.