25 maart 2019 | Dossier: Dierenwelzijn, Wet- en regelgeving

Nieuwe dierenwelzijnscriteria voor fokken met kortsnuitige honden

Minister Carola Schouten (LNV) heeft in een brief aan de Tweede Kamer nieuwe dierenwelzijnscriteria voor het fokken met kortsnuitige honden bekendgemaakt. Deze zijn gericht op uiterlijke kenmerken, zoals de vorm van de schedel, de neus en de ogen, en op fitheid.

Kortsnuit

Kortsnuitige honden, zoals de Franse bulldog en de mopshond, zijn populair maar hebben vaak gezondheidsproblemen door een te extreem uiterlijk. De sterk verkorte snuit zorgt vaak voor problemen met de ademhaling. Daardoor vertonen de honden verschijnselen zoals snurkende geluiden tijdens slaap of bij inspanning, ze kunnen slecht tegen warmte en kunnen in ernstige gevallen zelfs instorten. Ook hebben ze regelmatig tranende ogen, ontstekingen en zweren aan de ogen en soms kunnen de ogen zelfs uit de kassen komen bij opwinding of inspanning.

Criteria voor handhaving

De nieuwe dierenwelzijnscriteria zijn ontwikkeld door het Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij en het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde in opdracht van LNV en gepubliceerd in het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’.

Fokken met dieren die ‘beschikken over een bepaalde aandoening die, of een uiterlijk kenmerk dat, de gezondheid of het welzijn van het dier of de nakomelingen van het dier kan aantasten’ is volgens de Wet Dieren niet toegestaan, maar het was lastig om hierop te handhaven omdat er geen objectieve criteria waren. Met het uitbrengen van het rapport is het nu eenvoudiger om honden te beoordelen wat betreft de mate van kortschedeligheid (brachycefalie) en daaruit ontstane problemen met ademhaling en ogen.

De criteria zullen volgens minister Schouten worden benut door de NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) bij de handhaving van de regels op het terrein van fokkerij. Ook dierenartsen en fokkers zullen de criteria kunnen gebruiken bij het selecteren van gezondere ouderdieren.

Fairfok

Minister Schouten vraagt bovendien de Raad van Beheer om dit rapport in acht te nemen bij de vervolgstappen van Fairfok. Het Fairfokprogramma is in 2014 met steun van de overheid geïnitieerd door de Raad van Beheer in samenwerking met belangrijke partners die betrokken zijn bij de hondenfokkerij. Het programma bevatte een reeks ambities om honden binnen redelijke termijn gezonder en socialer te maken. De eindrapportage van Fairfok is inmiddels aangeboden, maar De Fairfok-partners delen de conclusie dat Fairfok nog niet klaar is. Het Platform Fairfok zal daarom blijven werken aan het realiseren van een gezonde en sociale hond.

Bron: brief minister Schouten/LICG | Foto: Charles Deluvio