17 mei 2022 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Nieuwe kansen voor door Brexit geraakte bedrijven

Ben je zakelijk getroffen door Brexit? Dan vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om je bedrijf aan te melden voor het EU-Handelsprogramma. Dit programma is opgezet om getroffen ondernemers te ondersteunen bij het verbreden van hun afzetmarkten. Daarvoor is 32 miljoen euro beschikbaar uit de Brexit Adjustment Reserve, kortweg de BAR. Dit is een Europese steunregeling voor ondernemers die zakelijk zijn benadeeld door Brexit. RVO voert de BAR-regeling uit namens het ministerie van EZK.

Brexit - EU-Handelsprogramma

Het EU-Handelsprogramma omvat een digitaal platform waarin je toegang krijgt tot een breed aanbod van exclusieve diensten en activiteiten, afgestemd op jouw behoeften. Denk aan adviesgesprekken over je handelsstrategie, maar ook aan collectieve activiteiten zoals handelsmissies en beurzen. Het programma biedt kansen om je netwerk uit te breiden en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Ook kun je gratis individuele ondersteuning krijgen in de vorm van advisering, ontwikkeling of begeleiding. Daarbij kun je denken aan workshops of gesprekken met een sparringpartner die meedenkt over je handelsstrategie. Ook aan praktische dienstverlening is gedacht zoals ondersteuning bij het vertalen van je website.

Het EU-Handelsprogramma is het eerste onderdeel van de BAR dat beschikbaar is voor het Nederlandse bedrijfsleven. Later volgen ook nog twee compensatieregelingen voor bedrijven die geraakt zijn door Brexit.

Aanmelden met documenten uit administratie

Als ondernemer kun je toegang krijgen tot het programma wanneer je kunt aantonen dat je al voor 31 januari 2020 zakendeed met het Verenigd Koninkrijk. Verder vraagt het RVO een aantal documenten uit je bestaande administratie te onderbouwen dat je zakelijke tegenslag hebt gehad door Brexit.

Aanmelden kan online op EU-Handelsprogramma. Als je alle benodigde documenten al hebt verzameld, dan duurt het invullen van het aanmeldformulier niet meer dan 5 minuten. Vervolgens ontvang je binnen 14 dagen bericht of je tot het programma wordt toegelaten.

Naar verwachting kunnen ondernemers zich vanaf 1 september 2022 ook aanmelden voor andere onderdelen van de BAR-regeling.

Ander Brexit-nieuws

Het kabinet van het Verenigd Koninkrijk heeft besloten dat er dit jaar geen verdere invoercontroles op EU-goederen zullen worden uitgevoerd en dat bedrijven hun voorbereidingen voor de deadline van juli kunnen stopzetten. De regering zal in het najaar een Target Operating Model publiceren waarin het nieuwe beleid van invoercontroles aan de grens wordt uiteengezet. Het streven is nu om de invoeringsdatum eind 2023 van kracht te laten worden.

De reeds ingevoerde controles blijven gehandhaafd. Concreet zullen de volgende controles die gepland waren voor invoering vanaf juli 2022 nu niet worden ingevoerd:

  • sanitaire en fytosanitaire (SPS)-controles op EU-invoer die momenteel op de bestemming wordt verplaatst naar grenscontroleposten;
  • veiligheids- en beveiligingsverklaringen bij invoer uit de EU;
  • gezondheidscertificering en SPS-controles voor EU-import;
  • verboden en beperkingen op de invoer van gekoeld vlees uit de EU.