13 januari 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Nieuwe regels voor pensioen: dit kun je nu al doen

Als werkgever zul je in de komende jaren te maken krijgen met een aanpassing van je pensioenregeling. De nieuwe wetgeving ligt nu bij de Raad van State. Maar er is al veel bekend en het nieuwe kabinet heeft deze hervorming omarmd. Ondertussen kun je al aan de slag met de voorbereidingen. Dat is belangrijk omdat de verandering niet eenvoudig is en een paar jaar duurt. Om je daarbij te helpen is het informatieplatform ‘Werken aan ons pensioen’ opgericht.

Pensioen

De website werkenaanonspensioen.nl geeft informatie over welke stappen je nu al kunt zetten in de voorbereiding. De informatie is gebundeld en per onderwerp in kaart gebracht in stappenplannen. Ook biedt het informatieplatform tijdslijnen, whitepapers en events. De website wordt steeds verder gevuld met nieuwe informatie, zoals straks de definitieve wetgeving.

De wet Toekomst Pensioenen

Op 26 november 2021 heeft de ministerraad ingestemd om het voorstel van de Wet Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het voorjaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden.

De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.