29 juni 2020 | Dossier: Dierenwelzijn, Wet- en regelgeving,

NVWA scherper op titerbepaling

Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat titeren is toegestaan om te voldoen aan de vaccinatieplicht op voorwaarde dat deze voldoende onderbouwd is door een dierenarts. Die insteek is nu veranderd in: titerbepaling is niet toegestaan, tenzij deze afwijking van het wettelijke vaccinatiebeleid voldoende is onderbouwd door een dierenarts. Wat is het verschil? Eigenlijk niets. De formulering is anders, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer.

Meer weten over de titerbepaling? Kijk dan in het Dibevo Kenniscentrum.

Titerbepaling