2 mei 2022 | Dossier: Marktinformatie,

‘Ondernemer in zwaar weer heeft behoefte aan persoonlijke ondersteuning’

Ondernemers die als gevolg van corona in zwaar weer verkeren, hebben niet alleen behoefte aan financiële ondersteuning, maar vooral (ook) aan persoonlijk hulp om de crisis te boven te komen. Dat blijkt uit onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van ondernemers, dat Motivaction in opdracht van MKB-Nederland in het kader van het programma ‘Zwaar weer’ heeft uitgevoerd. Ook een aantal Dibevo-leden heeft deelgenomen aan dit onderzoek.

Onderzoek

In het onderzoek geeft meer dan de helft (52%) van de 354 ondervraagden aan in meer of mindere mate in zwaar weer te verkeren. Het gaat om ondernemers die de negatieve impact van corona op hun bedrijfsvoering ervaren of aangeven zwaarder te zijn geraakt dan andere bedrijven.

Ondersteuning vooral dichtbij

Ondernemers die het moeilijk hebben, zoeken advies en ondersteuning in eerste instantie in hun directe netwerk. Daarbij zijn eigen medewerkers, het persoonlijke sociale netwerk en de accountant belangrijk, zo laat het onderzoek zien. In de coronaperiode klopten zij ook vaker voor hulp aan bij overheidsinstanties en hun bank.

Onvoorspelbaarheid drukt zwaar

Onvoorspelbaarheid is een belangrijke factor in de beleving van ondernemers en schadelijk voor hun bedrijfsvoering, aldus de overgrote meerderheid van de ondervraagden. De onvoorspelbaarheid van (het verloop van) de pandemie en de overheidsmaatregelen die daarop volgden, drukten zwaar.

Leden brancheorganisaties vinden beter hun weg

Ondernemers in zwaar weer hebben gedurende de coronapandemie vaak moeite gehad om in het enorme aanbod de voor hen relevantie informatie te vinden. Leden van brancheorganisaties blijken daarin beter hun weg te vinden en beter te weten bij wie ze kunnen aankloppen. Zij hebben bovendien vaker een breder netwerk dat ze intensiever gebruiken.

Persoonlijke ondersteuning

Ondernemers in zwaar weer blijken vooral (ook) behoefte te hebben aan iemand die hen persoonlijk bijstaat, zoals een sparring partner of een luisterend oor. Ze hebben minder behoefte aan advies hoe ze hun bedrijf moeten runnen, maar meer aan ondersteuning in de positie die ze daarin zelf moeten of kunnen innemen.

In de infographic hieronder staan de belangrijkste conclusies van het onderzoek. Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.