15 november 2021 | Dossier: Evenementen, Ledenvoordeel,

Online ALV op 6 december 2021

Omdat de fysieke ledenbijeenkomst door de strengere coronamaatregelen niet door kan gaan, organiseert Dibevo een online ledenvergadering op maandag 6 december. Deze bestaat uitsluitend uit een ALV. De eerder aangekondigde lezing van Feike Cats maakt hier dus geen onderdeel van uit.

ALV

Ook al gaat de fysieke ALV niet door: als vereniging moeten we wel een aantal besluiten nemen om de continuïteit te waarborgen. Daarom zijn we min of meer gedwongen om een online ALV te organiseren. Deze digitale ALV zal plaatsvinden op 6 december 2021 om 19.30 uur. Vanaf die tijd kan iedereen de bijeenkomst volgen via Google Meet. Hiervoor heb je geen extra programma nodig: je kunt de ALV gewoon in je webbrowser volgen op computer of tablet.

Omdat de ALV digitaal gehouden wordt, zal het verloop van de vergadering iets anders zijn dan gebruikelijk. Vandaar dat je de uitnodiging nogmaals ontvangt.

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering van 24 november 2020
 4. Statutenwijziging
  - besluit tot goedkeuring
 5. Financiën en toelichting
  - besluit goedkeuring (decharge bestuur) jaarstukken 2020
  - besluit goedkeuring begroting 2022
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Vergaderstukken

De vergaderstukken zijn in te zien via deze pagina (hiervoor moet je inloggen).

Vragen stellen

Je kunt tot 72 uur voor de ALV je vragen over de agenda en de onderwerpen die op de agenda staan (schriftelijk) stellen. De vragen zullen tijdens de ALV worden beantwoord. Stuur je vragen naar info@dibevo.nl o.v.v. ‘Vragen ALV’.

Aanmelden

Omdat stemgerechtigden identificeerbaar moeten zijn, vragen wij je om je vooraf digitaal aan te melden. Aanmelden kan tot 6 december 2021 uiterlijk 12.00 uur via onderstaand formulier.

Na digitale aanmelding controleren wij het lidmaatschap en sturen wij je een link van de ledenvergadering toe. De link voor de digitale toegang wordt uiterlijk 6 december 2021 om 16.00 uur toegestuurd. Deze link is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de link met anderen te delen.