10 juni 2015

Onwetendheid houdt malafide hondenhandel in stand

Malfide hondenhandel

40% van de Nederlandse hondenbezitters zegt niet te weten waar je op moet letten om na te gaan of een hond verantwoord is gefokt. Dit blijkt uit een representatieve enquête van Peil.nl in opdracht van World Animal Protection. De malafide handel in puppy’s – veelal aangevoerd vanuit Oost-Europa – wordt door deze onwetendheid in de hand gewerkt. Een andere uitkomst is dat van alle aankopen van een hond bijna de helft, 42%, gebeurt op basis van aanbod op internet.

Kofferbakpups

Naar schatting worden jaarlijks tot wel 70.000 kofferbakpups vanuit Oost-Europa in Nederland te koop aangeboden, het zou dan gaan om meer dan de helft van het totaal aantal pups. Maar daar is bijzonder weinig van te merken bij de antwoorden op de vraag ‘Weet u waar uw hond is gefokt?’ Slechts 7 honden zijn volgens de eigenaar afkomstig uit een Oost-Europees land, 0,7% van de respondenten. Veel mensen denken klaarblijkelijk dat de verkoper van een pup ook altijd de fokker is of nemen het verhaal van de verkoper voetstoots aan voor waar.

Meeste aankopen online

Van alle nieuwe hondeneigenaren koopt 73% het huisdier, terwijl 11% een hond uit het asiel haalt en 8% hem krijgt van een kennis. Van de kopers doet landelijk 42% zaken via een online advertentie waarmee dit duidelijk het grootste verkoopkanaal blijkt. Bij een rasvereniging koopt 33% en 1% bij een dierenwinkel. Hierin zijn enkele duidelijk regionale verschillen te zien. In de provincie Groningen koopt 66% zijn hond via internet, in Zeeland is dat 64% maar in Flevoland 27%. In deze jongste provincie koopt dan weer twee derde bij een rasvereniging, terwijl dat in Friesland slechts 10% is.

Europese regels

“4 op de 10 mensen mét een hond, geven aan eigenlijk niet te weten waar je bij de aanschaf van zo’n dier op moet letten. Die onwetendheid vind ik behoorlijk schokkend”, zegt directeur Pascal de Smit van World Animal Protection Nederland. “Door dat gebrek aan kennis wordt hondenleed in stand gehouden. Ook dit onderzoek maakt weer eens duidelijk dat het hoog tijd wordt voor Europese regelgeving om de malafide hondenhandel tegen te gaan. Vandaar ook dat wij daar een campagne voor voeren onder het motto ‘Fok off’. De bestaande zieke fok- en handelspraktijken moeten de wereld uit.”

Preventief waarschuwen

Eerder dit jaar deed Dibevo al een oproep onder haar leden om klanten preventief te waarschuwen voor de aanschaf van een ‘Oostblokhond’. Het is immers de consument die de louche puppyhandel in stand houdt. De branche moet in actie komen om de consument nog beter voor te lichten en – heel belangrijk – adressen van goede fokkers te verstrekken.

Het standpunt van Dibevo is helder: koop een pup uitsluitend bij een kwaliteitsasiel dat een goede naam heeft of via een rasvereniging die bij de Raad van Beheer is aangesloten. Dibevo adviseert ook om de gratis handleiding ‘De aanschaf van een hond’ van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) te downloaden en te verspreiden onder klanten.

FlyerDibevo heeft ook een flyer ontwikkeld die ondernemers in hun zaak kunnen ophangen of uitdelen aan hun klanten.

Download de flyer