6 oktober 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Opnieuw landelijke ophok- en afschermplicht door opleving vogelgriep

De landelijke ophok- en afschermplicht voor houders van pluimvee en andere vogelsoorten wordt opnieuw in heel Nederland ingevoerd. “Het hoge aantal besmettingen maakt helaas duidelijk dat extra voorzorg nodig is”, schrijft landbouwminister Piet Adema aan de Tweede Kamer.

Mandarijneend
Foto: Francis C. Franklin

In oktober vorig jaar werd al een ophok- en afschermplicht ingevoerd, maar die werd eind juni deels ingetrokken in gebieden waar op dat moment sinds mei geen uitbraken meer waren geweest en waar geen besmette wilde vogels werden gevonden. De laatste maanden is het gevaar voor verdere verspreiding van het vogelgriepvirus echter toegenomen, ook in regio’s waar al een ophokplicht gold. Bijkomend risico is de vogeltrek waarbij trekvogels ook een nieuwe vogelgriepvariant met zich mee kunnen brengen.

Of op een locatie de ophokplicht of de afschermplicht geldt, verschilt per soort locatie. De ophokplicht geldt voor houders van commercieel gehouden vogels. Deze vogels moeten in een afgesloten ruimte gehouden worden, bijvoorbeeld in de stal of een loods of een schuur. Een uitzondering geldt voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels. Voor deze vogels geldt geen ophokplicht, maar de hieronder genoemde afschermplicht.

Afschermplicht

De afschermplicht geldt voor houders van dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels – voor zover dit hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels betreft. De afschermplicht geldt ook voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels. De afschermplicht betekent dat deze houders verplicht zijn de genoemde dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit uiteraard binnen de reële mogelijkheden en zonder dat het nadelig is voor het welzijn van de dieren. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.