3 augustus 2021 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving,

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Het kabinet heeft besloten om een gedeelte van het ouderschapsverlof te gaan betalen. Aanleiding voor deze Wet betaald ouderschapsverlof is de implementatie van een Europese richtlijn die minimumeisen bevat over de werk-privébalans voor ouders en verzorgers. Zo krijgen medewerkers meer de ruimte om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren.

Moeder met kind

Medewerkers krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 weken van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van het UWV. De uitkering bedraagt 50% van het dagloon tot maximaal 50% van het maximumdagloon. 

Eerste levensjaar betaald

Een belangrijk detail is dat de eerste negen weken alleen worden betaald wanneer deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof, welke tot de 8e verjaardag van het kind kunnen worden opgenomen, maar dan zonder betaling. Het blijft mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken.

Goedkeuring

De Wet betaald ouderschapsverlof is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. Als ook de Eerste Kamer de wet goedkeurt, zullen de wijzigingen per 2 augustus 2022 in werking treden.