18 mei 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving

Overheid neemt maatregelen tegen bijtincidenten agressieve honden

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken neemt een reeks maatregelen om bijtincidenten met agressieve honden te voorkomen. Zo moeten eigenaren van honden met een hoog risico op bijtincidenten vanaf volgend jaar verplicht op opvoedcursus. Ook werkt de staatssecretaris aan een fok- en importverbod voor deze hoog-risico-honden en moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen om gebiedsverboden op te leggen voor agressieve honden.

Dit staat in een reactie op het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden over agressieve honden die op 17 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd. In de brief schrijft Van Dam verder dat er een uniform registratiesysteem moet komen waarin bijtincidenten worden bijgehouden. Ook wordt samen met de gemeenten een meldpunt ingesteld waar gevaarlijk gedrag van honden of hinderlijk gedrag van hondenbezitters kan worden gemeld.

Bijtincidenten

Eigenaar is verantwoordelijk voor gedrag

Belangrijk is dat vooral gemeenten in staat worden gesteld om effectieve maatregelen te nemen, vindt Van Dam. “Maar het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van hondenbezitters om incidenten te voorkomen. De eigenaar is uiteindelijk verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond,” aldus de staatssecretaris.

Lijst van agressieve honden

De staatssecretaris heeft een lijst met hondenrassen, lookalikes en kruisingen van honden gepubliceerd waarvan bekend is dat ze een hoog risico vormen op agressief gedrag. Deze lijst is opgesteld door binnen- en buitenlandse experts. Gemeenten kunnen deze lijst gebruiken om maatregelen op te leggen aan eigenaren van hoog-risico-honden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verplicht aanlijnen van honden of een muilkorfgebod.

Download lijst hoog-risico-honden

De lijst met agressieve hondenrassen kan de komende jaren nog worden uitgebreid. De staatssecretaris wil daarnaast dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om een gebiedsverbod op te leggen aan hoog risico honden, bijvoorbeeld voor plekken waar veel kinderen komen.

Maatregelen voor alle honden

Om illegale hondenhandel aan te pakken wordt het hondenregistratiesysteem verbeterd. In dit register staan honden die gechipt zijn. Vanaf 1 april 2013 moeten alle puppy’s verplicht gechipt en geregistreerd worden. Honden mogen straks alleen nog worden gechipt en geregistreerd door een dierenarts of een professionele chipper die is opgenomen in een openbaar register. Deze maatregel moet het eenvoudiger maken om fraude op te sporen. Verder wordt er dit jaar gestart met het opstellen van een witte lijst van buitenlandse handelaren, zodat malafide handelaren veel minder kans maken.

Dierenpaspoort wordt verplicht

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het Europese dierenpaspoort voor alle honden in Nederland verplicht. Dit paspoort geldt voor elke nieuw geboren pup en elke geïmporteerde hond. In het paspoort staan de vorige eigenaren en de gegevens van de dierenarts vermeld. Hiermee is voor de (potentiële) koper in één oogopslag de geschiedenis van de hond te zien.