28 januari 2015 | Dossier:

Positieflijst zoogdieren definitief van kracht per 1 februari

Positieflijst zoogdieren = huisdierenlijst

Per 1 februari wordt de positieflijst voor zoogdieren definitief van kracht, al betekent dat niet dat de lijst compleet is. De komende maanden moeten nog honderden diersoorten beoordeeld worden. Op grond van een positieve beoordeling kunnen er de komende tijd nog dieren aan de lijst worden toegevoegd. Op dit moment staan er 100 zoogdieren op de lijst die (soms onder diersoortspecifieke voorwaarden) als huisdier gehouden mogen worden.

Nog te beoordelen soorten

Zolang een diersoort nog niet is beoordeeld, mag het gewoon verkocht en gehouden worden. Ook fokken is toegestaan.

Overgangsregeling

Voor eigenaren die een huisdier hebben dat niet meer is toegestaan komt een overgangsregeling. Dit houdt in dat het huisdier mag blijven totdat het overlijdt. Er mag alleen niet meer mee gefokt worden.

Om dit controleerbaar te maken, komt er een registratieverplichting, zodat overzichtelijk is voor welke houders het overgangsrecht geldt. De houder moet dan kunnen aantonen dat het dier in leven was op het moment dat het verbod ingaat. Dat kan bijvoorbeeld met een dierenartsenverklaring. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zal in samenwerking met onder meer het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en de NVWA zorgen voor handhaving van de lijst.

Waar ik kan ik de lijst vinden?

De definitieve lijst staat op de website van de Rijksoverheid. Let wel: dit is een dynamische lijst die in de toekomst wordt uitgebreid.