2 november 2021 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Problemen met het afstorten van geld? Laat het ons weten

Begin dit jaar sloten de banken de geldstortautomaten op advies van de politie, vanwege het gevaar van plofkraken. Ondernemers moesten gebruik maken van alternatieve en vaak omslachtige methoden om hun contant geld te kunnen storten. Vervolgens zijn er in maart een aantal afstortpunten weer heropend door de banken, zoals je eerder al kon lezen, maar het zijn er fors minder.

Geldla met contant geld

Problemen rondom het afstorten van geld zijn hiermee niet opgelost. Dibevo wil daarom dat de problematiek besproken wordt in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer en wordt meegenomen in het nog op te stellen convenant, maar hier wordt geen gehoor aan gegeven. Om er vaart achter te zetten wordt er ook actie ondernomen richting de politiek.

Daarom aan jou de vraag: ervaar jij problemen met de geldautomaten en/ of het afstorten van contant geld? Laat het ons weten door een e-mail te sturen aan redactie@dibevo.nl. Dit kan van alles zijn, zoals ver moeten rijden om te kunnen storten (hoelang dan?), een geldautomaat die vol zit of in storing staat of de hoge kosten die aan het storten verbonden zitten.

Wij sturen deze meldingen door om te laten zien hoe breed verspreid de problemen zijn en om onze boodschap kracht bij te zetten.