11 januari 2024 | Dossier: Dierenwelzijn, Wet- en regelgeving,

Zwaardere straffen op dierenmishandeling en dierverwaarlozing

Per 1 januari 2024 is de aangescherpte wetgeving rond dierenmishandeling ingegaan. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat dierenmishandeling en dierverwaarlozing sneller en beter kan worden aangepakt. Daders van dierenmishandeling kunnen hogere straffen krijgen en bij ernstige dierenmishandeling kan zelfs een levenslang houdverbod worden opgelegd.

Dierverwaarlozing

Ook worden onder andere de mogelijkheden verruimd om bedrijven te sluiten als het welzijn van dieren wordt bedreigd. De maximumstraffen voor onder meer dierenmishandeling en dierverwaarlozing worden verhoogd naar 5 jaar. Tot voor kort was dat 3 jaar voor dierenmishandeling en 6 maanden voor dierverwaarlozing.

Door deze wetswijzigingen verwacht de overheid voortaan sneller en effectiever te kunnen optreden bij de aanpak van diermishandeling en dierverwaarlozing.

Bij dierenmishandeling:

  • kunnen daders van dierenmishandeling een houdverbod krijgen. Een overtreder mag in die periode geen dieren houden. Bij ernstige dierenmishandeling is een levenslang houdverbod mogelijk;

  • kan een bedrijf, inrichting of locatie moeten sluiten die het welzijn van dieren in gevaar brengt;

  • kan het verbod voor deelname van dieren aan tentoonstellingen, wedstrijden of keuringen worden uitgebreid. Het gaat om dieren met een lichamelijke ingreep zonder medische noodzaak.

Melden dierenmishandeling

Derenmishandeling of verwaarlozing kun je melden bij ‘144 Red een dier’ via telefoonnummer 144. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie behandelen de melding. Zij pakken dierenmishandeling aan.